Search
Close this search box.

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

ยิงยาว 3-11 ธ.ค.65
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ มากกว่า 200 ราย และหน่วยงานจากต่างประเทศกว่า 10 หน่วยงาน  จัด เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ธีม Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต

เพื่อเป็นการผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ที่จะแสดงถึงศักยภาพในการทํางานของทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ 

ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การจําหน่ายสินค้า ไปจนถึงการทดลองตลาด ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคเหนือให้เข้มแข็ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2021) มีผู้เข้าร่วม 132,711 คน สร้างมูลค่าให้ทางเศรษฐกิจกว่า 485 ล้านบาท โดยเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ เปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพื้นที่ทดลองแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 

ผ่านการใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การจำหน่ายสินค้าและทดลองตลาดร่วมกับการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ (POP Market), การจัดแสดงผลงาน (Projects), กิจกรรมย่านสร้างสรรค์ (Creative District), กิจกรรมจากเครือข่ายสร้างสรรค์ (Friend’s Activity) ในพื้นที่ย่านสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 5 ย่านไฮไลต์สำคัญ ได้แก่

ย่านช้างม่อย 

– นิทรรศการ Gastro Economy เศรษฐกิจ “การกินอยู่” กู้โลกอย่างไรในอนาคต ร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาภูมิภาค สืบค้นคุณค่า สืบสาน และส่งต่อวิถีอาหารไท(ย) สู่การสร้างสรรค์สังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน

– นิทรรศการ Local cabinets จากความอยากรู้ นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่นำเสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองและความคิดของนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาที่กลับมาช่วยกันสะท้อนมุมมองความคิดผ่าน 5 พื้นที่น่าสนใจของเชียงใหม่ ส่งต่อแรงบันดาลใจด้านการต่อยอดให้กับท้องถิ่นของตน – นิทรรศการ Local composites นิทรรศการที่นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขา สำรวจและค้นหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดัดแปลงได้ง่าย ราคาย่อมเยาว์ นำเสนออัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้เข้าชมนำไปปรับใช้หรือต่อยอดต่อไป

ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

– POP Market ตลาดสินค้าดีไซน์สุดสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหนือ ทั้งงานหัตถกรรม สินค้าแฮนด์เมด สินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่มกว่า 90 แบรนด์ รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายตลอด 9 วัน – Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT การนำเสนอผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) มาแสดงพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมแบบเสมือนจริง โดยแนวคิดคือการเดินทางเพื่อค้นหานิยามของความเป็น “ท้องถิ่น” ทั้งในทางศิลปะและตัวตนของศิลปิน ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังถูกให้ความสำคัญท่ามกลางความเคลื่อนไหวของศิลปะร่วมสมัยไทยปัจจุบัน ย่านล่ามช้าง 

– Lam Chang International Films กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงจากต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรในประเทศไทย ญี่ปุ่น รัสเซีย และฝรั่งเศส

– กาดกองเก่า ตลาดชุมชนที่ได้รวบรวมสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการท้องถิ่น โดยคนในชุมชนและคนในชุมชนใกล้เคียงร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่น

– เวิร์กช็อปกิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ ศิลปะภาพพิมพ์กับวัสดุและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ย่านสันกำแพง

– โหล่งฮิมคาว กิจกรรมคู่ขนานไปกับเทศกาล โดยมีเวิร์กช็อปสนุก ๆ มากมาย อาทิ เซาะเศษแป๋งศิลป์ กิจกรรมที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นผลงานศิลปะสุดเจ๋ง กาดต่อนยอน ตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้างานคราฟท์และบริการสร้างสรรค์ ไปจนถึงตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง Green your food

– หมู่บ้านหัตถกรรมต้นเปา นำเสนอความเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ชุมชนหัตถกรรม และการเป็นหมู่บ้านงานอาร์ตที่ได้รับความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์จากประเทศรัสเซีย

ย่านอื่น ๆ – Chiang Mai Street Jazz Festival 2022  เทศกาลดนตรี Chiang Mai Street Jazz 2022 ภายใต้คอนเซ็ป Stand by me, Stand by humanity ที่พูดถึงการเชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ผ่านสุนทรียภาพของดนตรี

– LABBfest 2022 งานแสดงดนตรีสดและการบันทึกภาพที่ผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual Art เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในระดับนานาชาติ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

– 3-11 ธันวาคม 2565

– ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่

– www.chiangmaidesignweek.com

You May Also Like