Search
Close this search box.

Art Rotation Series นิทรรศการศิลปะจากศิลปินมือรางวัล

งานแสดงศิลปะของสองศิลปินคู่หูฝีมือดี
โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ จัดแสดง Art Rotation Series ครั้งที่ 5 และเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดงาน Art Rotation Series ทางโรงแรมฯ จึงขอนำเสนอผลงานของสองศิลปินคู่หู ประเสริฐ ยอดแก้ว และสุทธิเกียรติ พุ่มพวง ศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัล การันตีฝีมือมากมาย และยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในแวดวงศิลปะไทยในรูปแบบของงานจิตรกรรมที่ตีความเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งจะถูกนำมาจัดแสดง

ประเสริฐ ยอดแก้ว เกิดในปี พ.ศ. 2530 เป็นคนจังหวัดสงขลา ผ่านการฝึกฝนฝีมือในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมาอย่างเข้มข้น จนกระทั่งสำเร็จการศึกษามหาศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อปีที่ผ่านมา ประเสริฐหันมาให้ความสนใจและเริ่มรังสรรค์ผลงานในรูปแบบของศิลปะการจัดวางและแสดงสดที่นำเสนอออกมาในรูปทรงสามมิติ ผลงานของประเสริฐมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่แต่เดิมหากกล่าวถึงการนำเสนอผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย ก็คงหลีกไม่พ้นในเรื่องของคุณงามความดี จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย แต่ประเสริฐเลือกที่จะนำเอาเรื่องราวตามความเชื่อมาตีแผ่ให้เห็นถึงความเป็นจริง และความไม่จริง (เรื่องเล่า) ซึ่งทำให้เห็นถึงความขัดแย้งและความไม่ลงตัวที่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด และนำเสนอออกมาผ่านการใช้วัสดุ หรือสิ่งของต่างๆ ที่นำมาประกอบขึ้นตามจินตนาการจนออกมาเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ เพื่อเปรียบเปรยและสะท้อนให้เห็นไม่เพียงแค่ในระดับสังคมแต่ยังครอบคลุมไปจนถึงระดับสากล

ที่ผ่านมาประเสริฐได้จัดแสดงผลงานอันโดดเด่นมาแล้วมากมาย ทั้งในรูปแบบของการแสดงเดี่ยวจากผลงานที่ชื่อ “Sciencefaith” (วิทยาศาสตร์ความเชื่อ) จัดขึ้นที่ Projectpace Gallery ณ หลวงพระบาง ประเทศลาว และ “How To Get Back To Heaven” (สู่สุขาวดี) จัดขึ้นที่ Tang Contemporary Art ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และการแสดงผลงานกลุ่มซึ่งประกอบด้วย “Contemporary Art Thai Youth Exhibition จัดขึ้น ณ   สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา , Thailand Encounters, Art Sanya ณ มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน , นิทรรศการ Art Stage จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ และเมื่อเร็วๆนี้ผลงานของประเสริฐยังเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ งู – กิน – หาง  หรือ Ouroboros ที่จัดขึ้น ณ Bridge Art Space ซอยเจริญกรุง กรุงเทพฯ

ในปี พ.ศ. 2548 ประเสริฐ ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 17 จัดขึ้นโดยบริษัทโตชิบา และยังได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ ในปีพ.ศ. 2553 สุทธิเกียรติ พุ่มพวง เพื่อนสนิทของประเสริฐ ยอดแก้ว เกิดในปี พ.ศ. 2532 เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิตจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรม สาขาศิลปะไทย  และสำเร็จการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สุทธิเกียรติมักจะนำเสนอผลงานจิตรกรรมฝาผนัง โดยสื่อสารภาพผ่านการใช้สีและลวดลายต่างๆ “ภาพเขียนถือเป็นเครื่องมือทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบันทึกเรื่องราวเพื่อส่งต่อความทรงจำเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในภาพย่อมสื่อถึงสภาวะ เหตุการณ์ต่างๆ ทางสังคมในช่วงขณะนั้น ดังเช่นสังคมไทยในทศวรรษที่ผ่านมา ที่ต้องประสบกับความขัดแย้งทางสังคม จนนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจเรียกได้ว่าสงครามทางความคิด อันมีต้นกำเนิดมาจากการเมืองและการปกครอง ที่ส่งผลให้บรรยากาศทางสังคมเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ในปี พ.ศ. 2558 สุทธิเกียรติได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวในชื่อ “Story” ณ ติตา แกลเลอรี่ ในจังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวอีกครั้งในชื่อ “Running Up That Hill”  ณ  1 Projects แกลเลอรี่ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมจัดแสดงผลงานกลุ่มที่ Toshima Ecomusee Town ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานชุดนี้จะถูกจัดแสดงที่บ้านบอร์เนียวคลับ และที่ลูอีส ทิฟฟิน กริลล์

บนชั้นที่ 26 โรงแรม 137  พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพ ฯ 59/1 ซอย สุขุมวิท 39 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 กันยายน พ.ศ. 2562
นิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับงาน Art Rotation Series ครั้งที่ 5 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ภาพวาด กรุณาติดต่อคุณท็อป จากบริษัทฟาร์มกรุ๊ปที่เบอร์โทรศัพท์ 089-459-1545 หรือติดต่อโรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพ ฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-079-7000

You May Also Like