Search
Close this search box.

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร การกลับมาอีกครั้งหลังบูรณะ

Extended Release นิทรรศการแรกหลังบูรณะหอศิลป์ ม.ศิลปากร
หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะแขนงต่างๆ หากยังนับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า เนื่องจากเป็นการใช้พื้นที่กลุ่มอาคารอนุรักษ์ของวังท่าพระเดิม ประกอบด้วยท้องพระโรง อาคารตำหนักกลาง และตำหนักพรรณราย ซึ่งพื้นที่ท้องพระโรงมีประวัติความเป็นมาย้อนไปถึงต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นที่ประทับของ กรมขุนกษัตรานุชิต (เจ้าฟ้าเหม็น) และใช้เป็นสถานที่ทำงานของเหล่าบรรดาช่างฝีมือ หรือ ช่างสิบหมู่ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 

ส่วนอาคารรูปแบบตะวันตกที่เป็นอาคารสองชั้นคือ ตำหนักกลาง สร้างเชื่อมไปด้านหลังและตำหนักพรรณรายด้านข้าง สร้างสมัยที่กรมพระยานริศรานุวัดติวงษ์มาใช้เป็นที่ประทับ (ภายหลังย้ายไปตำหนักปลายเนิน) ทายาทขายให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยและเปิดใช้เป็นพื้นที่หอศิลป์มาตั้งแต่ปี 2522 โดยจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมถึงหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยความงดงามอีกครั้ง ซึ่งการบูรณะดังกล่าวนี้เป็นเสมือนการร่อนถอดเปลือกกาลเวลาของประวัติศาสตร์ออกทีละชั้น เพื่อเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนแฝงอยู่อย่างมีนัยสำคัญ โดยพื้นที่นี้ได้ปิดปรับปรุงมาอย่างยาวนานราว 2 ปี โดยในช่วงสุดท้ายของการปรับปรุง

ทางหอศิลป์ได้เชื้อเชิญศิลปิน ปรัชญา พิณทอง เข้ามาทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดบทสนทนาร่วมกับพื้นที่โดยตรงผ่านความคิดอ่านทางศิลปะร่วมสมัย ประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับอยู่เป็นชั้นๆผ่านตัวอาคารได้พาเรื่องราวไปสู่ประวัติศาสตร์ไทยที่พาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกและเรื่องราวอื่นๆ ที่รอผู้ชมมาค้นหาและตีความอย่างเสรี นิทรรศการ Extended-release คือการนำเสนอการขุดค้นเพื่อปลดปล่อยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีสถานการณ์และพื้นที่จำเพาะเพื่อหา “ร่อง” เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในซอกหลืบทางความคิด เป็นสถานการณ์ร่วมระหว่างศิลปิน พื้นที่ เวลา และรวมถึงช่างผู้เป็นแรงงานในการบูรณะอาคารดังกล่าว ที่เข้าไปค้นหาร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ได้ทิ้งรอยประทับไว้ในวิธีคิดของผู้คน

“Extended Release”
ศิลปิน : ปรัชญา พิณทอง
ภัณฑารักษ์ : กฤษฎา ดุษฎีวนิช

เปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 18.30 น. ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2564

ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ
วันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com/ArtCentre.SilpakornUniversity 

You May Also Like