Search
Close this search box.

อุปรากรจีนคุนฉวี่ (Kunqu) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

การแสดงฉลองครบรอบสองทศวรรษการเป็นมรดกโลก
Photo Story: การแสดงอุปรากรจีน “คุนฉวี่” ครบรอบสองทศวรรษการเป็นมรดกโลก
อุปรากรจีนคุนฉวี่ (Kunqu Opera) หรืออาจเรียกว่า Kunju, Kunqiang และ Kunshanqiang เป็นหนึ่งในการแสดงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี เริ่มตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวน (ช่วงกลางศตวรรษที่ 14) โดยมีต้นกำเนิดมาจากเมืองซูโจว (Suzhou) ความโดดเด่นของอุปรากรจีนคุนฉวี่ มีทั้งความสง่างาม นุ่มนวลจากบทกวีคลาสสิกและการร้องเพลงอันไพเราะ ผสมผสานการแสดงของตอนเหนือและตอนใต้เข้าด้วยกัน จนได้รับการยกย่องเปรียบดั่งกล้วยไม้ในสวนแห่งวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิมของจีน และเป็น “มารดาแห่งอุปรากรจีน”

ศิลปะทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” โดยยูเนสโก ในปี 2001 ภาพบรรยากาศนี้ เกิดขึ้นเมื่อวาน (28 พ.ค.) ที่เหล่านักแสดงอุปรากรจีนคุนฉวี่ เตรียมทำการแสดงภายในพิพิธภัณฑ์พระราชวัง กรุงปักกิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมฯ ดังกล่าว

เครดิตภาพ: สำนักข่าวซินหัวไทย

You May Also Like