Search
Close this search box.

Polyjuice : สรรพรส

นิทรรศการสุนทรียรสแห่งศิลปะอันแตกต่างหลากหลายจาก 5 ศิลปิน
Polyjuice : สรรพรส นิทรรศการสุนทรียรสแห่งศิลปะอันแตกต่างหลากหลาย จาก 5 สไตล์ของ 5 ศิลปิน จัดแสดง ณ Xspace Art Gallery
สุนทรียรสอันแตกต่างหลากหลายในนิทรรศการสรรพรส
หากใครคุ้นเคยกับนวนิยายและภาพยนตร์แฟนตาซีชื่อดังที่คนทั่วโลกหลงรักอย่าง แฮร์รี่ พอตเตอร์ อาจคุ้นเคยกับชื่อของวัตถุเวทมนตร์ชนิดหนึ่งที่มีบทบาทไม่น้อยในเรื่องอย่าง “น้ํายาสรรพรส” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Polyjuice Potion” ที่มีสรรพคุณในการทําให้ใครก็ตามที่ดื่มน้ํายานี้สามารถเปลี่ยนร่างแปลงกายไปเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีอายุเท่าไหร่หรือเพศอะไรก็ตาม โดยมีข้อแม้ก็คือ ต้องผสมส่วนใดส่วนหนึ่งจากร่างกายของใครคนที่ว่านั้นลงไปในน้ํายาด้วย ดังนั้น เมื่อเราต้องการจะนิยามการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินหลากเพศ หลายวัย ต่างบุคลิกภาพ ที่มารวมตัวกันอยู่ในนิทรรศการเดียว ยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละคน ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน และความรู้สึกนึกคิดของผู้สร้างงานเหล่านั้นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ เราจึงหยิบยืมส่วนหนึ่งจากชื่อของวัตถุเวทมนตร์ที่ว่านี้ มาตั้งเป็นชื่อนิทรรศการอย่าง “Polyjuice” หรือ “สรรพรส” ที่มีนัยยะสื่อไปถึงสุนทรียรสอันแตกต่างหลากหลายในผลงานของศิลปินในนิทรรศการครั้งนี้นั่นเอง
ผลงานศิลปะ 5 สไตล์จาก 5 ศิลปิน
ในนิทรรศการจะประกอบด้วยผลงานศิลปะ 5 สไตล์จาก 5 ศิลปิน อย่าง ชญานิษฐ์ ม่วงไทย จิตรกรผู้ใช้สีหนาหนักจากเทคนิค Impasto ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากแสง สะท้อนของสีดอกไม้ แสงแดดที่ฉาบและเปลียนสีสะท้อนบนกระจกรถในยามที่เธอขับรถออกไปข้างนอกบ้านในช่วงเวลาการระบาดของโรคโควิด-19  ลงบนภาพวาดกึ่งนามธรรมที่จําลองมาจากกระจก หน้าต่างรถ ศิลปินอนุญาตให้สีเคลื่อนไหวซ้อนทับกลับไปกลับมา บางครั้งเจตนาให้เคลื่อนคล้อย ไหลย้อย และขาดรุ่งริ่ง  พื้นผิวสีที่หนาจากการทับซ้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือการบังคับสีให้หนาเตอะอย่าง พลการนั้น สร้างขึ้นจากระบวนการสร้างและการทําลาย เพื่อเสาะหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ ที่มีทั้งความไร้ระเบียบ และน่ารักในเวลาเดียวกัน อํานาจ วชิรสูตร จิตรกรผู้ทํางานจากความรู้สึกภายใน ที่ได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิต ทั้งเหตุการณ์และสถานที่ที่เคยพานพบ หรือข้อมูลในสื่อต่าง ๆ รอบตัว ทั้งภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต  นํามาตีความใหม่เป็นงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม ที่ใช้สีแต่เพียงน้อย หากใช้ร่องรอยบนพื้นผิวทําปฏิกิริยากับแสงเงา สร้างมิติทางสายตา เพื่อสํารวจสภาวะจิตใจของทั้งผู้สร้างงาน และผู้ชมไปพร้อม ๆ กัน กําศักดิ์ อติพิบูลย์สิน จิตรกรผู้ที่ทํางานศิลปะในแนวทางที่ใกล้เคียงกับความเคลื่อนไหวทางศิลปะ Abstract Expressionism ที่เน้นในการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกผ่านการทํางานศิลปะ โดยไม่ยึดติดกับความเป็นจริง หากแต่เป็นการถ่ายทอดพลังความเคลื่อนไหวของร่องรอยฝีแปรง และสีสันแบบฉับพลันตามสัญชาตญาน อารมณ์ความรู้สึก และจิตใต้สํานึก ลงบนผืนผ้าใบได้อย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากเนื้อหา เรื่องราว หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ หากแต่เป็นสาระสําคัญ เป็นความงาม และความจริงแท้ด้วยตัวเอง วสันติ เพ็ชรกุล จิตรกรผู้สร้างงานด้วยการวาดภาพซ้อนทับลงบนระนาบขนาดเล็ก จนเกิดเป็นชั้นสี เพื่อแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของพื้นที่และเวลา โดยไม่บอกเล่าเรื่องราวใดด้วยความเชื่อว่างานจิตรกรรมไม่จําเป็นต้องแสดงภาพแทนของสิ่งใด หากแต่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองเองได้อย่างบริสุทธิ์ ด้วยการให้ “ภาพวาด” แสดงออกถึง “การวาดภาพ” ที่เป็นเนื้อหาสาระของตัวเอง ผลงานของวสันติ แสดงให้เราเห็นว่ากระบวนการในการทํางาน ก็มีแก่นสารและความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลลัพธ์เลยแม้แต่น้อย สุดาภรณ์ เตจา จิตรกรภาพวาดนามธรรม ผู้สร้างผลงานด้วยการใช้ชั้นสีบางเบาถ่ายทอดความ ประทับใจที่มีต่อธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมรอบตัว รวมถึงสื่อสะท้อนถึงสภาวะในจิตใต้สํานึก และประเด็นทางสังคม ผลงานชุดนี้ของเธอได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางกลับบ้านไปขึ้นดอยที่เชียงใหม่ ยามเช้าวันหนึ่งที่หมอกลงหนาจนเธอเดินเข้าไปแล้วไม่เห็นตัวเอง ประสบการณ์ที่ว่า ทําให้เธอรู้สึกเหมือนไร้ตัวตน เป็นแค่อณูเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในโลกใบนี้เท่านั้น แต่ในทางกลับกัน ก็ย้ำเตือนว่าเธอเองก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลกใบนี้เช่นกัน นิทรรศการ Polyjuice : สรรพรส – 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

– วันจันทร์ – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์)

– เวลา 10:00 – 17:00 น.

Xspace Art Gallery ซ.ปรีดีพนมยงค์ 14 ถ.สุขุมวิท 71 (BTS พระโขนง)

You May Also Like