Search
Close this search box.

Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ

นิทรรศการนำเสนอภาวะลูกผสม ผ่านความเป็นปัจเจกของ 3 ศิลปิน
Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ นิทรรศการที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาโพล้เพล้ที่เป็นรอยต่อเชื่อม กับปรากฏการณ์ในวันถัดไป ในดินแดนอุดมคติ เพื่อให้มองเห็น รับรู้ และการใฝ่ฝันถึงสิ่งนั้น… และชวนค้นหาว่าจริงหรือ ? ที่เราต้องคอยมองหาดินแดนในอุดมคติ ในเมื่อเรื่องราวที่บิดเบี้ยวในทุกวัน น่าหลงใหลมากกว่า การแยกองค์ประกอบของสภาวะลูกผสม ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานกับสำนึกของศิลปิน ด้วยวิธีคิดที่สำรวจความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่ง และบริบทแวดล้อม นิทรรศการนี้ จึงไม่เป็นเพียงการตั้งคำถามใหญ่ๆ แต่มุ่งสู่การแสดงถึงเสรีภาพในความคิดของปัจเจก ที่ถ่ายทอดผ่านศิลปินทั้ง 3 คน (ซิ่ว ชิง ไช่ / ปริฉัตร ธนาภิวัฒนกูร / อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ) ที่ต่างค้นหานิยามประธานของความคิดอย่างแตกต่างหลากหลาย แต่ยังคงนำเสนอความเชื่อมโยงที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันดั่ง “ภาวะลูกผสม” นิทรรศการ Sunset At Utopia สุขาวดีย่ำค่ำ

– วันนี้ – 23 ต.ค. 2564

– เข้าชมฟรี เวลา 12:00 – 20:00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

– 6060 Arts Space ซ.ประดิพัทธ์ 21 (BTS สะพานควาย)

– ขอบคุณข้อมูลและรูปประกอบ พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Gingercommune.co/posts/372575381173719

You May Also Like