Search
Close this search box.

บ้านยาหอม Zantiis [VDO content]

โรงงานยาหอมสู่คาเฟ่ร่วมสมัยในย่านพระนคร

The Passport นำคุณมารู้จัก “บ้านยาหอม” บ้านเก่าอายุกว่าร้อยปีของตระกูลหมอยา ผู้สร้างตำนานยาหอมสุคนธโอสถ “ตราม้า” ที่เลื่องชื่อในอดีต มาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่ 4

ในวันนี้ บ้านที่เคยปิดมานานได้เปิดประตูต้อนรับแขกอีกครั้ง เมื่อคุณดลชัยทายาทรุ่นปัจจุบัน รีโนเวทมาเป็นคาเฟ่ที่มีเสน่ห์แบบไทย โดยยังเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ

You May Also Like