Search
Close this search box.

SACIT Virtual Fashion Runway

งานตัดสินและประกาศผลการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์

สศท.จัด SACIT Virtual Fashion Runway ตัดสินและประกาศผลการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ผ่าน Facebook Live วันที่ 25 กันยายน 2564
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย ใส่ได้จริง เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จัก จนเกิดเป็นค่านิยมให้คนทั่วไปหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผ้าไทย นำไปสู่การต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
การประกวดในปีนี้มี แบ่งเวทีออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระจายฐานความสนใจผ้าไทยไปในทุกภาค นำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์ของผ้าไทยในแต่ละภาคถ่ายทอดผ่านการออกแบบเป็นชุดแฟชั่น ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าว่า 700,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริม พัฒนาและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่น

ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. จะมีการตัดสินและประกาศผลการประกวด ในรูปแบบ SACIT Virtual Fashion Runway ผ่านทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งสิ้น 130 ผลงาน จัดแสดงเป็นแฟชั่นโชว์แบบ Virtual ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อสอดรับกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ภายใต้แนวความคิดหลัก ‘อุโมงค์แห่งกาลเวลา’ ที่จะพาผู้ชมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาของผ้าไทย ที่คนในทุก Generation ในทุกยุคทุกสมัยสามารถสวมใส่ผ้าไทยได้อย่างสวยงามในชีวิตประจำวัน
โดยมีคณะกรรมการส่วนกลางได้แก่ นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) , รศ.(พิเศษ) ระพี ลีละสิริ , รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล , นางจิราพร ศรีสอ้าน และ นายดนัย อุ่นอนันต์ รวมถึงคณะกรรมการส่วนภูมิภาคร่วมตัดสินผลงาน โดยการแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ได้นายอิศร์ อุปอินทร์ แฟชั่นสไตล์ลิสต์ ชั้นนำของประเทศมาเป็นผู้ควบคุม พร้อมด้วยนายแบบนางแบบชั้นนำในแต่ละ Generation มาร่วมแสดงแบบ อาทิ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร , ไบรอน บิชอพ , ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ , เข็ม-กฤตธีรา อินพรวิจิตร , มาร์ติน มอรี่ , มารีญา พูลเลิศลาภ , แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ , มิเรียม ศรพรหมมาศ , เอเลี่ยน อาณาดา , หงส์-หยก ศิริมาตย์
ร่วมติดตามชม ลุ้น และให้กำลังใจผู้ประกวด SACIT AWARD 2021 ได้ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบบ SACIT Virtual Fashion Runway ได้ทาง Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และ SACIT Award 2021 โดยสามารถร่วมโหวตชุดที่คุณชื่นชอบเพื่อเป็น Popular Vote ได้ทาง www.facebook.com/Sacitaward2021 และ www.sacictaward2021.com/vote-teams.html ได้ตั้งแต่วันนี้-25 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

You May Also Like