Search
Close this search box.

บ้านสิงห์ท่า เที่ยวย่านเมืองเก่า ยโสธร

ชุมชนการค้าในอดีตที่มีเสน่ห์จนถึงปัจจุบัน
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าในสไตล์ชิโน-โปรตุกีส อาจเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกอายุของย่านเก่าต่างๆในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในต่างจังหวัดหลายแห่ง ที่หากย้อนรอยอดีตไปกว่าร้อยปี มักพบว่าชุมชนใดก็ตามที่มีร่องรอยสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสหลงเหลืออยู่ สถานที่เหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเมือง เพราะสื่อถึงย่านค้าขาย ย่านธุรกิจที่สำคัญ เฉกเช่นเดียวกับ “บ้านสิงห์ท่า” ชุมชนบนถนนสายอดีตแห่งเมืองยโสธร จังหวัดในภาคอีสานของไทย วิถีชีวิตของย่านบ้านสิงห์ท่ายังคงความเรียบง่ายตามครรลองของเมืองเก่า สืบเนื่องความสำคัญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2315 เมื่อพระเจ้าวงศาเสนาบดีแห่งเมืองเวียงจันทน์ อพยพมาสร้างชุมชนท่าสิงห์เป็นเมืองแห่งใหม่ ริมแม่น้ำชี และด้วยความเป็นศูนย์กลางความเจริญในอดีต  ชุมชนแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่านฝีมือช่างชาวเวียดนาม ตลอดจนชาวจีน เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบัน บ้านสิงห์ท่า เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธร นักท่องเที่ยวสามารถทำความรู้จักกับบ้านสิงห์ท่าได้ไม่ยาก เนื่องจากชาวชุมชนเปิดประตูต้อนรับ การท่องเที่ยวในรูปแบบเรียนรู้วัฒนธรรม มีทั้งโฮมสเตย์ การสำรวจถนนสายเก่าชมตึกแถวโบราณ ศาลเจ้า ร้านค้าเก่า หรือร้านใหม่ในตึกเก่า  ลองลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย เพื่อศึกษาแหล่งหัตถกรรม อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ รวมถึงแหล่งทำบั้งไฟ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในละแวกชุมชนเก่า หรือใครสนใจท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา บ้านสิงห์ท่า ก็เป็นที่ตั้งของศาสนสถานโบราณสำคัญๆ ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดสิงห์ท่า และวัดศรีธรรมาราม ที่ช่วยเติมเต็มการท่องเที่ยวให้อิ่มบุญไปพร้อมกัน ชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร

You May Also Like