Search
Close this search box.

บ้านน้ำจวง หมู่บ้านตามรอยศาสตร์พระราชา

เสน่ห์วิถีเกษตรกรรมบนดอยสูง
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในหุบดอยที่สูง ทำให้หมู่บ้านน้ำจวง ในอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสดชื่นจากอากาศอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวม้งที่เรียบง่าย 

อย่างไรก็ตาม ระยะทางที่ห่างไกลดังกล่าวเป็นอุปสรรคในเรื่องการทำกิน กว่าจะฟันฝ่าเส้นทางคอนกรีต สลับไปกับดินลูกรัง ก็ร่วม 20 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดหมายปลายทาง แต่ความห่างไกล ก็ยังอยู่ในสายพระเนตรด้วยเป็นพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งใช้ชื่อว่า “น้ำจวงโมเดล” พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชาวม้งและธรรมชาติบริสุทธิ์ และนับเป็นหมู่บ้านโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  หมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชนะเลิศประเภทอันซีนแห่งพิษณุโลกให้กับพื้นที่โครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตร บ้านน้ำจวง และยังเป็นต้นแบบของการเกษตรกรรมพื้นที่สูง ตามรอยศาสตร์ของพระราชา เรื่องการทำนาขั้นบันได และแนวทางของการลดการใช้พื้นที่ป่า  ถ้าเดินทางไปในช่วงที่ชาวบ้านทำนา พื้นที่สลับซับซ้อนตามแนวเขาจะเขียวขจีลดหลั่นไปทั่วทั้งดอย แต่หากไปไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลทำนา ก็ยังมีทัศนียภาพน่าประทับใจไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชการเกษตรประเภทอื่นๆนับพันไร่ ที่มีเพียงผืนฟ้ากับทิวเขารายล้อมอยู่รอบๆ

  Make it Happen
– หากตั้งใจไปพักค้างแรม ควรไปตั้งแต่กลางวันและติดต่อชาวบ้านในชุมชน ซึ่งพอจะมีที่พักแนวโฮมสเตย์ แต่ถ้าเป็นเดย์ทริป และมีทักษะในการขับรถที่ดี แนะนำให้รอชมความงามแสงสุดท้ายลาลับไปกับเหลี่ยมเขา
– ใช้เส้นทางหลวง 1237 (ถนนสายเดียวกับทางไปอุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ) เมื่อถึงโรงเรียนบ้านนาตอน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายรองอีกประมาณ 20 กิโลเมตร น้ำจวงโมเดล อยู่ในพื้นที่หมู่ 13
สอบถามรายละเอียดที่พัก หรือการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1701-1199 ,08-7317-8089, 06-4087-1011 และ 08-9244-2552

You May Also Like