Search
Close this search box.

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย: แหล่งเรียนรู้เรื่องเงินตรา

โรงพิมพ์ธนบัตรเก่ามาสู่แหล่งเรียนรู้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
อาคารโรงพิมพ์ธนบัตรเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับโฉมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหม่ให้กลายเป็น ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากที่นิทรรศการเงินตราเดิมย้ายจากวังบางขุนพรหมมายังสถานที่แห่งนี้ โดยพื้นที่แห่งนี้ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย หอจดหมายเหตุและพื้นที่นันทนาการต่าง ๆ เช่น ร้านกาแฟ และ Co-working Space ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เห็นวิวด้านนอกเป็นสะพานพระราม 8 สูงใหญ่อลังการ หัวใจสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย บนพื้นที่ที่เรียกว่า “ห้องมั่นคง” ซึ่งเป็นสถานที่เก็บธนบัตรและสิ่งของสำคัญ สามารถป้องกันภัยต่าง ๆ ได้ด้วยเสาต้นใหญ่ ผนังและพื้นหนา และประตูนิรภัยขนาดใหญ่ ที่ยังคงปรากฏให้เห็นเป็นโครงสร้างหลักของอาคารแห่งนี้ โดยพิพิธภัณฑ์นั้นทั้งหมด 4 ชั้นด้วยกัน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินที่แตกต่างหัวข้อกันออกไป การเดินชมพิพิธภัณฑ์จะเริ่มต้นที่ชั้น 2 มีเครื่องจักรพิมพ์ธนบัตร ซึ่งมีมาตั้งแต่โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งนี้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ.2512 เพื่อชมรากฐานการพัฒนาโรงพิมพ์ธนบัตรและการเงินให้มีมาตราฐานระดับโลก แล้วเข้าชมห้องมั่นคงขนาดใหญ่ของโรงพิมพ์ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องเก็บรักษาธนบัตร จัดแสดงวิดิทัศน์เรื่องเล่าธปท. ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงภาคกิจสำคัญของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย จากนั้นลงไปยังชั้นล่างสุดของอาคารคือ ชั้น B2 เพื่อไปย้อนรอยวัฒนธรรมเงินตราที่ปรากฏขึ้นในแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก จากหลากหลายชาติพันธุ์ โดยมีเหรียญจากอาณาจักรลิเดีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มการใช้เหรียญ เป็นโบราณวัตถุที่มีอายุมากที่สุดในห้องนี้

เมื่อชมร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่จากทั่วโลกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ได้เวลาของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและเงินตราไทย จัดแสดงเรื่องราวของคนไทยตั้งแต่ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงเหรียญของไทย และธนบัตรตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุด รวมถึงธนบัตรในโอกาศพิเศษต่าง ๆ และเงินตราจากประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ชั้นสุดท้ายที่ของพิพิธภัณฑ์คือชั้น 1 เป็นนิทรรศการว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งในด้านนโยบายทางการเงิน การกำกับดูแลและพัฒนาระบบการเงินของประเทศเป็นต้น ผ่านสื่อทันสมัย ความพิเศษของห้องนี้คือผนังที่มีรูปทรงโค้งไม่เท่ากัน มาจากค่า GDP ของประเทศไทยใน เรียงตามปีและช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาทั้งหมด และพื้นที่สาธารณะที่ไม่ควรพลาดนั้นคือ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ขนาดสองชั้น มีทั้งพื้นที่ส่วนรวมและห้องมัลติมีเดีย มาพร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านหน้า ท่ามกลางบรรยากาศของห้องสมุดที่เงียบสงบ รวมถึงร้านกาแฟบริเวณทางออกของพิพิธภัณฑ์ ก็เป็นหนึ่งในจุดที่สามารถชมวิวได้ดีเช่นกัน สำหรับการชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิด อังคาร-อาทิตย์ 9.30-16.30 น.
เดินชมด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น BOT Museum Application หรือเข้าชมพร้อมวิทยากรเป็นรอบ ได้แก่ 10.30 น., 14.00 น. , 15.00 น. , 16.00 น.

You May Also Like