Search
Close this search box.

อ่าวคุ้งกระเบน มรดกด้านการพัฒนาจากในหลวงรัชกาลที่ 9

จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาสู่ความยั่งยืนแห่งภาคตะวันออก
สะพานไม้ระแนงทอดยาวเข้าไปในผืนป่าโกงกางอันร่มรื่น นับเป็นจุดเด่นที่หลายคนนึกถึงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง ร.9 ซึ่งเป็นสถานที่ปลูกแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง มีสะพานไม้ให้เดินลัดเลาะไปชมความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์รอบตัว ท่ามกลางความเงียบสงบและสายลมบริสุทธิ์ของผืนทะเลตะวันออก

ภาพที่คนยุคปัจจุบันเห็นในวันนี้ เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าชายเลน ต้นโกงกางพันธุ์ต่างๆ เติบใหญ่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ประจำจังหวัดที่ติดลำดับต้นๆของผู้มาเยือน แต่ย้อนไปราว 40 ปีก่อน พื้นที่คุ้งกระเบน กำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจากการทำประมงผิวิธี และจัดเป็นพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2524 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งที่พระองค์พระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี

โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี และได้พระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าว เป็นทุนริเริ่มดำเนินการ *

*ข้อมูลจากสำนักงาน กปร.

นับตั้งแต่นั้นมา พื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน ก็ค่อยๆฟื้นตัว จากความร่วมมือร่วมใจของชาวจันทบุรีที่สานต่อแนวพระราชดำริ มีการพัฒนา ศึกษาทางวิชาการอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน พร้อมไปกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน ให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของทะเลฝั่งตะวันออก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้มาจวบจนปัจจุบัน นอกจากศูนย์ศึกษาฯ แล้ว อย่าพลาดไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ซึ่งมีไฮไลท์หลบซ่อนอยู่ ได้แก่ กองหินทรายอาร์โคส หรือ หินสีชมพู ซึ่งกระจัดกระจายเป็นลานหิน เนินหินเล็กๆ เป็นโตรกผาขนาดย่อม เตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วเดินลัดไปตามแนวชายฝั่งซึ่งเป็นหินสีชมพูปนม่วงที่พบได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ในเส้นทางดังกล่าวยังเดินอ้อมไปยังจุดชมพระอาทิตย์ตกบนเขาบ่อเตย เวิ้งอ่าวโค้งรูปจันทร์เสี้ยวที่มีความงาม และเงียบสงบเป็นส่วนตัว ซ่อนอยู่ด้านตะวันตกของภูเขา ให้คุณไปชมอาทิตย์อัสดงในมุมไม่ซ้ำใคร ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทร. 039-369-216 – 8

You May Also Like