Search
Close this search box.

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของไทย

แลนด์มาร์คใหม่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งธนกับพระนคร
สวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของไทย เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
ในวันที่ 24 มิ.ย.63 “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” Landmark แห่งใหม่ ชมวิว 360 องศาเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อระหว่างฝ่งธนบุรีกับพระนคร เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ดำเนินการค้างไว้ และปัจจุบันไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างดังกล่าว เพื่อเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า  สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีมุมพักผ่อน ทางเดิน ทางจักรยาน ระยะทาง 280 เมตร ความกว้าง 8.5 เมตร ติดราวกันตกสูง 2-3 เมตร พร้อมทั้งมีการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ
โดดเด่นด้านภูมิสถาปัตยกรรม เลือกพันธ์ุพืชที่เหมาะกับสภาพอากาศ มีต้นมะกอกน้ำเป็นไม้ยืนต้นหลัก และพืชพรรณอีกนานาชนิด อาทิ ข่อย ใบต่างเหรียญ ต้นรัก หญ้าหนวดแมว ยี่โถ ชงโค ต้อยติ่ง เป็นต้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง และยังเป็นประโยชน์ต่อแมลงและระบบนิเวศโดยรวม นอกจากใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม สามารถเชื่อมต่อด้านท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ไปยังแหล่งท่องเที่ยวย่านกะดีจีน – คลองสานได้สะดวกขึ้น

เปิดบริการทุกวัน 5.00-20.00 น.

You May Also Like