Search
Close this search box.

กาดจาวเขิน ตลาดพื้นบ้านแห่งใหม่ของเชียงใหม่

ช้อปชิมตลาดใหม่ของชาวเขิน
Photo: กรกฤษณ์ พิณศรีสุข

“กาดจาวเขิน” สีสันด้านวัฒนธรรมแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในชุมชนวัดสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง เป็นตลาดแห่งใหม่ที่เปิดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยความหมายของที่นี่ ก็คือ ตลาดของชาวไทยเขิน นั่นเอง ชุมชนวัดสันก้างปลา เป็นชุมชนขนาดเล็กซึ่งชาวบ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวไทยเขิน สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองเชียงตุงในสมัยที่พระเจ้ากาวิละ ได้กวาดต้อนกลุ่มชาวไทยเขินให้มาอยู่เมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2339 เวลาได้ล่วงเลยมากว่าสองร้อยปี แต่ชาวไทยเขินยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น (ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ) ดังนั้น การมาเยือนตลาดใหม่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศความเป็นตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมชาวไทยเขิน ชาวบ้านช่วยกันรื้อฟื้นอัตลักษณ์เด่น มีจำหน่ายอาหาร ขนมโบราณ พืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม กาดจาวเขิน 
ชุมชนวัดสันก้างปลา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
มีทุกวันอาทิตย์ 8.00 น. – 14.00 น.
Facebook: กาดจาวเขิน

You May Also Like