Search
Close this search box.

Photo Story: เกี่ยวกก จุดเริ่มต้นสู่ภูมิปัญญาเสื่อจันทบูรแห่งจันทบุรี

การเกี่ยวต้นกกเพื่อนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ของดีเมืองจันท์
เมื่อพูดถึงจันทบุรี คุณอาจนึกถึง ทุเรียน ทะเล อัญมณี แต่อีกหนึ่งของดีเอกลักษณ์คู่เมือง คือ “เสื่อจันทบูร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี
… แล้วเสื่อจันทบูร หัตถกรรมท้องถิ่นอันเลื่องลือนั้น ทำมาจากอะไร ? คำตอบนั้น คือ “ต้นกก” ภาพของเหล่าชาวบ้านจันทบุรีในชุมชนเสม็ดงาม บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง กำลังขะมักเขม้นร่วมแรงร่วมใจกับไป “เกี่ยวกก” นับเป็นจุดเริ่มต้นของงานคราฟต์สุดเก๋ประจำถิ่น แต่เดิมต้นกกสามารถเติบโตได้ตามธรรมชาติ อยู่ตามท้องไร่ท้องนา แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไป นากกจึงเป็นพื้นที่เล็กๆที่ชาวบ้านกลุ่มทอเสื่อจันทบูรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ และมาเก็บเกี่ยวกันปีละครั้ง กิจกรรมเกี่ยวกก ไม่มีอะไรยุ่งยาก ใช้เคียว (แบบเดียวกับเคียวเกี่ยวข้าว) เดินลงนา เกี่ยวต้นกกที่อายุพอเหมาะประมาณ 1 ปี มีลำต้นที่สมบูรณ์ จากนั้นก็เกี่ยวไปเป็นกำๆ นำไปจัก คือ ผ่าต้นเอาไส้ออกเป็นเส้นๆไปตาก คัดเอามาย้อมเลือกเส้นที่สมบูรณ์ไปถักทอเป็นเสื่อจันทบูร ก่อนจะนำไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามใจชอบ กกจันทบูร มีต้นกำเนิดในแถบจังหวัดจันทบุรี เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีน้ำท่วมถึง สามารถนำมาทอเสื่อกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองประจำจังหวัด ทั้งยังเป็นงานศิลปหัตถกรรมคู่เมืองจันท์สืบทอดภูมิปัญญามากว่าร้อยปีแล้ว

แม้ในวันนี้ เหล่าแม่ๆผู้อาวุโส พากันมาลงนา เกี่ยวกก แต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คงเป็นมีคนรุ่นใหม่ๆ ที่สนใจในศิลปหัตถกรรมคู่เมือง ได้ลงมาร่วมแรงร่วมใจ รวมถึงมีส่วนในการต่อยอดอนุรักษ์ของดีเมืองจันท์ให้ยังคงสืบทอดต่อไป เอื้อเฟื้อข้อมูล: Nusara Kiratiphochanan
เสื่อจันทบูร นำไปสร้างสรรค์อะไรได้อีกบ้าง ลองติดตามได้ที่นี่ facebook.com/KORKOKCHAN

You May Also Like