Search
Close this search box.

บ้านปาร์คนายเลิศ เรือนไม้ร้อยปีในสวนร่มรื่นใจกลางกรุง

พิพิธภัณฑ์สุดคลาสสิคที่ซ่อนตัวใจกลางย่านเพลินจิต
บ้านปาร์คนายเลิศ เป็นเรือนรับรองที่พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นเรือนอยู่อาศัยถาวรของนายเลิศและครอบครัว ก่อนจะตกทอดมาสู่ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวคนเดียว ซึ่งสมรสกับคุณพินิจ สมบัติศิริ และได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้มาโดยตลอด  บ้านปาร์คนายเลิศ มิได้เป็นเพียงชื่อเรือนไม้สักหลังใหญ่อายุกว่าร้อยปี บนผืนดินอันร่มรื่นใจกลางกรุงเทพฯ แต่ยังหมายถึงวิถีการใช้ชีวิตและวิธีคิดที่ผสมผสานทั้งเก่าและใหม่ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมสมัย ซึ่งได้สืบทอดมาสู่ทายาทรุ่นหลานและเหลนของนายเลิศในปัจจุบัน ที่นี่คือเรือนไม้สักอายุมากกว่า 100 ปี ของนายเลิศ เศรษฐบุตร หรือ พระยาภักดีนรเศรษฐ ผู้สร้างธุรกิจรถเมล์ขาว โรงน้ำแข็งแห่งแรกของไทย ห้างนายเลิศ ฯลฯ   โดยนายเลิศได้วาดแบบและให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458 ตั้งอยู่บนผืนดินอันร่มรื่นใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งในอดีตเป็นที่ดินริมคลองแสนแสบ นายเลิศได้สร้างเรือนไม้สักนี้ไว้เพื่อเป็นเรือนพักผ่อนของครอบครัวและมิตรสหายในวันสุดสัปดาห์ และยังได้เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้ามาเที่ยวหย่อนใจโดยไม่หวงห้าม รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง และพักแรมของลูกเสือในสมัยรัชกาลที่ 6

คนทั่วไปจึงเรียกว่า “ปาร์คนายเลิศ”  ส่วนเรือนไม้สักหลังงามถูกเรียกว่า “บ้านปาร์ค” ต่อมาได้เป็นเรือนอยู่อาศัยถาวรของนายเลิศและครอบครัว  ตกทอดมาถึงท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ บุตรสาวคนเดียวของนายเลิศ ผู้สืบสานตำนานรถเมล์ขาวและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหญิงคนแรกของประเทศไทย  ปัจจุบัน บ้านปาร์คนายเลิศอยู่ภายใต้การบริหารของคุณน้องเล็ก ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร ทายาทรุ่นที่ 4 กรรมการผู้จัดการบริษัท สมบัติเลิศ จำกัด และเครือนายเลิศ กรุ๊ป  ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางสวน ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมบ้านได้ ภายในบ้านมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของครอบครัว เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องราวการใช้ชีวิตของคนไทยสมัยก่อน รวมถึงภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตที่ผสมผสานกับความเป็นอยู่ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว    ทั้งนี้ บ้านปาร์คนายเลิศ ได้ทำการเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบ และมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี รวมถึงพิพิธภัณฑ์เรือของนายเลิศ โดยมีไกด์นำเยี่ยมชมเป็นรอบตลอดทั้งวัน พิพิธภัณฑ์ บ้านปาร์คนายเลิศ
ซอยสมคิด ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดให้เข้าชม ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันละสองรอบ เวลา 11.00 น . และ 14.00 น.
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ และการจัดงาน โทร. (0)2655 4775-6
อีเมล info@nailertparkheritagehome.com

อัตราเข้าเยี่ยมชม
ผู้ใหญ่ 250 บาท นักเรียน/นักศึกษา 100 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
Facebook: nailertparkheritagehome 

You May Also Like