Search
Close this search box.

หนองหาร ไปล่องเรือในทะเลสาบงามแห่งสกลนคร

ทะเลสาบน้ำจืดมากเสน่ห์เมืองสกลฯ
“หนองหาร” ทะเลสาบกลางเมืองสกลนคร ยึดตำแหน่งรองแชมป์ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทย (รองจากบึงบอระเพ็ด) แต่หนองหาร ครองความเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสาน ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของผืนน้ำราว 123 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 77,000 ไร่ ครอบคลุมสองอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโพนนาแก้ว  ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้รับน้ำมาจากลำน้ำมากถึง 21 สาย ในภาคอีสาน โดยมีสายที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือ ลำน้ำพุง ที่กลายเป็นน้ำก่ำก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม และท่ามกลางผืนน้ำกว้าง ยังมีเกาะ (ที่เรียกว่า “ดอน”) เป็นผืนดินกลางน้ำประมาณ 21 ดอน โดยมีดอนสวรรค์เป็นดอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่า 500 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดร้าง มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีผู้เดินทางไปสักการะอยู่ไม่ขาด ทะเลกว้างใหญ่แห่งสกลนครจึงเต็มไปด้วยความหลากหลายผสมกันทั้งความสวยงามของธรรมชาติวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเกื้อกูลกันอยู่ในผืนน้ำและเกาะแก่งต่างๆ  ลองเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เหล่านั้นด้วยเรือหางยาวนำเที่ยวติดเครื่องยนต์แล่นไปในทะเลสาบกว้างใหญ่ ปล่อยให้สายลมบริสุทธิ์ปะทะใบหน้า ชมทิวทัศน์เกาะแก่งที่กระจัดกระจายอยู่ระหว่างทาง พร้อมวิถีประมงท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก เช่น การดำน้ำหาปลา ด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน

โดยจุดหมายไม่ควรพลาด คือเกาะดอนสวรรค์ เกาะใหญ่สุดกลางทะเลสาบที่ปัจจุบันเทศบาลยกสถานะให้เป็นเกาะสาธารณะแวะมาเที่ยวชม โดยมีไฮไลท์ที่โบสถ์เก่าเข้มขลัง พืชพรรณไม้เฉพาะถิ่นให้ศึกษา ท่าเรือนำเที่ยว อยู่ริมน้ำแถวสวนสาธารณะสระพังทอง 
ราคา 500 บาท นั่งได้ประมาณ 10 คน ให้บริการ 8.00-18.00 น. 
สอบถาม โทร.09-1679-2587 , 08-1717-9744

You May Also Like