Search
Close this search box.

พญาศรีสัตตนาคราช นครพนม พลังศรัทธาริมแม่น้ำโขง

องค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน
นับตั้งแต่ปลายปี 2559 เป็นต้นมา โปรแกรมเดินทางของผู้มาเยือนนครพนม ก็ต้องเพิ่มหมุดหมายไปชมความวิจิตรของ องค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน นั่นคือ พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งหล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้  ความเชื่อจากบรรพบุรุษทั้งชาวไทยและชาวลาว ต่างมีความเชื่อผูกพันอยู่กับองค์พญานาค เช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขง ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพญาศรีสัตตนาคราช ตามความเชื่อของชาวท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายพันธุ์มาแต่ครั้งพุทธกาล เรียกได้ว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวง ลานพญาศรีสัตตนาคราช จึงเสมือนการสร้างเพื่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังต้องการยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลานพญาศรีสัตตนาคราช ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร ถนนสายสำคัญที่ขนานไปกับแม่น้ำโขง ขณะเดียวกันหากมองอีกด้านก็เป็นจุดสิ้นสุดถนนนิตโย ที่ทอดยาวมาจากอุดรธานี-สกลนคร มาสุดปลายที่ริมแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม 

สถานที่แห่งนี้จึงเป็นจุดตัดของถนนสามด้านที่มีแม่น้ำประกบอีกด้าน ด้วยลักษณะของลานที่เปิดโล่ง โดยมีพญาศรีสัตตนาคราช โดดเด่นตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำ จึงเปรียบได้กับการเปิดรับพลังบวกจากทุกด้าน สอดคล้องกับพลังแห่งความศรัทธาของผู้ที่เดินทางมาสักการะองค์พญานาค ซึ่งตามความเชื่อของชาวอีสาน พญานาคมีฐานะเป็นผู้ดูแลปักปักษ์รักษาแถบลุ่มน้ำโขง และรักษาพุทธศาสนา ที่ตั้ง
ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม
การเดินทาง
มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพสู่นครพนม จากนั้นเหมารถรับจ้างสกายแลปเข้าในตัวเมือง

You May Also Like