Search
Close this search box.

ออบหลวง: ช่องแคบผาหินและดินแดนมนุษย์ยุคโบราณ

อุทยานแห่งชาติในเชียงใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้ที่ใด
ลำน้ำในบริเวณนี้คือ ลำน้ำแม่แจ่ม ที่กัดเซาะหินผาจนทะลุ จนได้อีกนามหนึ่งว่าเป็น แม่น้ำสลักหิน จนกลายเป็นภาพของหน้าผาจูบกันอย่างที่เห็นในทุก ๆ วันนี้ โดยมีสะพานเล็ก ๆ เป็นตัวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเข้าหากัน การเดินสำรวจธรรมชาติและระบบนิเวศอันสมบูรณ์นั้นมีระยะทางรวมแล้วกว่า 1,200 เมตร ผ่านพื้นที่สูงชันสลับที่ราบ นอกจากป่าไม้ที่พบเห็นได้ตลอดเส้นทาง ยังมีร่องรอยของมนุษย์ยุคสำริดอยู่บนภูเขา นั่นคือ หลุมฝังศพขนาดประมาณ 2 เมตร ปัจจุบันกลายเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในดินแดนทางเหนือของประเทศ โดยโครงกระดูกที่ค้นพบภายในหลุมแห่งนี้ได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ อีกหนึ่งบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์คือภาพเขียนสีบนเพียงผนังถ้ำสีขาวในบริเวณผาช้าง ซึ่งมีทั้งรูปคน สัตว์ รวมถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน ไม่ต่ำกว่า 2,500 ปีแล้วก็ตาม อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เพื่อมุ่งหน้าไปสู่อุทยานฯ
ค่าเข้าชม (คนไทย) ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

You May Also Like