Search
Close this search box.

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อลังการงานพุทธศิลป์

พุทธศิลป์วิจิตรในแดนอีสาน
หากถามถึงวัดที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของแดนอีสาน แน่นอนว่าต้องมีชื่อของ “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” แห่งเมืองร้อยเอ็ด โดยพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ดำเนินการก่อสร้างโดยพระอาจารย์ศรี มหาวิโร  ซึ่งเป็นศิษย์ทางธรรมในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระนักปฏิบัติชื่อดังแห่งแดนอีสาน ด้านองค์เจดีย์นั้นได้รับการออกแบบโดยช่างจากกรมศิลปากร ให้เป็นเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยสีทองอร่าม และมียอดเจดีย์เป็นทองคำหนัก 60 กิโลกรัม วัดรวมความสูงได้ 109 เมตร รายรอบด้วยเจดีย์สีขาวองค์เล็กอีก 8 ทิศ 

ส่วนด้านในองค์เจดีย์ ก็มีการตกแต่งด้วยงานศิลปะสีขาวตัดทองที่ประณีตไม่ต่างกัน โดยด้านในเจดีย์นั้นแบ่งออกเป็น 5 ชั้น เป็นสัดส่วนของห้องปฏิบัติธรรม ห้องจัดแสดงพุทธประวัติ รวมทั้งประดิษฐานรูปพระสายป่า ที่กลายเป็นตำนานความศรัทธาในดินแดนอีสาน และพระสุปฏิปันโน 101 องค์ตลอดผนังชั้น 3 ของเจดีย์  สำหรับผู้ที่ต้องการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สามารถเดินขึ้นบันไดเวียน 119 ขั้นสู่ห้องโถงแปดเหลี่ยมด้านบนสุด ที่สามารถมองลงมาเห็นความยิ่งใหญ่ของพลังแห่งศรัทธา ที่ใช้เวลาหลอมรวมกว่า 20 ปี จนกลายเป็นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม
ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น.
สอบถาม โทร.084 953 9147

You May Also Like