Search
Close this search box.

สงกรานต์พาเพลิน กำหนดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า

สัมผัสประสบการณ์ในช่วงพีคสุดของซัมเมอร์นั่งรถไฟท่องเที่ยว เปิดให้จองล่วงหน้าแล้ว!

เปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าแล้วสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 การรถไฟฯ จะเปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 90 วันก่อนเดินทาง สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ CNR (รถชุด 115 คัน) จำนวน 8 ขบวน ในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้นานขึ้น และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ผ่านช่องทางระบบ D-Ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนขบวนรถอื่นๆ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน

– เที่ยวไป :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่

– เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน

– เที่ยวไป  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี

– เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

– เที่ยวไป  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย

– เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน

– เที่ยวไป  :   ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีชุมทางหาดใหญ่

– เที่ยวกลับ  :  ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 สถานีชุมทางหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : การรถไฟแห่งประเทศไทย

You May Also Like