ปราสาทศีขรภูมิ รูปนางอัปสราแกะสลักสวยสุดของไทย

อารยธรรมขอมแห่งสุรินทร์
ขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญ น่าจะคำนิยามใช้กับ “ปราสาทศีขรภูมิ” จังหวัดสุรินทร์ได้ดี เพราะโบราณสถานสำคัญแห่งนี้ มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเทียบกับปราสาทเก่าแก่แห่งอื่นในประเทศไทย แต่ทว่าภายในพื้นที่ขนาดเล็ก ก็ซ่อนรายละเอียดความวิจิตรโดดเด่นหาจากที่อื่นไม่ได้เช่นกัน ภาพแรกที่กระทบสายตาของผู้มาเยือน คือ ปราสาทปรางค์ 5 ยอด ตั้งอยู่บนแท่นหินทำจากศิลาแลง ไม่มีซุ้มประตูทางเข้า ไม่มีระเบียง ไม่มีกำแพงล้อมรอบให้ดูยิ่งใหญ่อลังการ เป็นเพียงปราสาทโดดเดี่ยวบนผืนหญ้าโปร่งโล่งรอบๆ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่อาณาบริเวณด้านบน ความงามที่ต้องใช้สายตาระยะใกล้มองก็เริ่มปรากฏเด่นชัด ด้วยงานแกะสลักทับหลังภาพศิวนาฏราช หรือ พระอิศวรฟ้อนรำ พร้อมกับเทพองค์อื่นๆตามความเชื่อของศาสนา นับเป็นศาสนสถานของศาสนา ฮินดูลัทธิไศวนิกาย ที่นับถือพระศิวะและพระอิศวร เป็นเทพเจ้าสูงสุด  ซึ่งเป็นทับหลังแกะสลักที่มีความละเอียดอ่อนช้อยและสมบูรณ์ไม่ด้อยกว่าปราสาทขอมแห่งอื่น ความน่าตื่นเต้นเชิงประติมากรรมปราสาทขอมโบราณ ที่คาดว่าน่าจะสร้างมาในยุคเดียวกับนครวัด หรือราวพุทธศตวรรษที่ 17 ยังรวมถึงงานแกะสลักนางอัปสราถือดอกบัวบริเวณเสาหิน ซึ่งนักโบราณคดียกย่องให้เป็นรูปนางอัปสราแกะสลักในปราสาทที่มีความงามมากที่สุดและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ปราสาทศีขรภูมิ มีอีกชื่อว่าปราสาทระแงง (ชื่อตามตำบล)
ตั้งอยู่ ถ.เทศบาล 5 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ 34 กิโลเมตร)

You May Also Like