Search
Close this search box.

วิหารเทพวิทยาคม มรดกวัฒนธรรม ณ วัดบ้านไร่

อุทยานธรรมจากแรงศรัทธาของชาวโคราช
เพียงแค่ปากทางเดินเข้าสู่ “วิหารเทพวิทยาคม” แห่งวัดบ้านไร่ ผู้มาเยือนก็คงตะลึงกับผลงานปั้น ที่สร้างสรรค์อย่างวิจิตร คือ พญานาค 19 เศียร จำนวน 2 ตน สื่อถึงมงคล 38 ประการตามหลักพุทธศาสนา ส่วนวิหารขนาดใหญ่ที่ตระหง่านอยู่เบื้องหน้านั้น โดดเด่นด้วยรูปทรงเศียรช้างเอราวัณขนาดมหึมา ที่โดยรอบเต็มไปด้วยรายละเอียดการตกแต่งแฝงคติธรรมตามจินตนาการของศิลปิน เช่น ซุ้มประตูมหาบารมีทั้ง 4 ทิศ ภาพจิตรกรรมมีเนื้อหาเป็นภพชาติของพระพุทธเจ้า วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในโอกาสที่พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ มีอายุครบ 90 ปี เมื่อปี 2556 วัตถุประสงค์การสร้างตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ที่ต้องการจะให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก และเป็นดั่งอุทยานธรรม ซึ่งด้วยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ทั้งศิลปิน ช่างพื้นบ้าน รวมถึงชาวบ้านทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ครองความเป็นที่สุด ไม่เฉพาะแค่ในเมืองไทยเท่านั้น เพราะเป็นความอลังการในรูปแบบประติมากรรมปูนปั้นประดับด้วยเซรามิกที่มีขนาดสูงใหญ่ระดับโลก และใช้จำนวนชิ้นเซรามิก ประมาณ 20 ล้านชิ้น การสร้างใช้เทคนิคการติดเซรามิกแบบเบญจรงค์ ครองตำแหน่งพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นวิหารธรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย  ภายในวิหาร 4 ชั้น มีงานจิตรกรรมร่วมสมัย ถ่ายทอดพุทธประวัติ พระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฏก ส่วนชั้นดาดฟ้า เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อโลหะพระพุทธรูปปางลีลา และรูปหล่อโลหะหลวงพ่อคูณ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะไปพร้อมกับชมทัศนียภาพของวัดบ้านไร่ในมุมสูง วัดบ้านไร่ ตั้งอยู่ใน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วิหารเปิด 8.00-17.00 น. ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ในการนำชมสถานที่ โทร.08-1203-7427

You May Also Like