วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน

วัดพุทธแห่งแรกของดินแดนล้านนา
บทความและภาพถ่ายเป็นลิขสิทธิ์ thepassport.travel “ไม่มีนโยบายสนับสนุนเนื้อหา” ไปใช้เผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
————————————————

เพียงก้าวแรกที่ข้ามพ้นประตูของ “วัดสันป่ายางหลวง” ก็มองเห็นความงามของงานพุทธศิลป์ ศิลปกรรมปูนปั้นที่มีความวิจิตรอลังการ สมกับคำกล่าวขานว่า วิหารของวัดโบราณในจังหวัดลำพูนแห่งนี้ งามติดอันดับต้นๆในเมืองไทย ศาสนสถานแห่งนี้เป็นวัดโบราณอีกแห่งประจำเมืองลำพูน ชื่อเดิม คือ “วัดขอมลำโพง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1074 เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ ก่อนเปลี่ยนเป็นวัดพุทธภายหลังจากมีพระเถระชาวเมียนมาเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธ ชาวบ้านเกิดความศรัทธาจึงเปลี่ยนมาเป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกของแคว้นล้านนา ในช่วงที่พุทธศาสนาเสื่อมลงไปยุคหนึ่ง วัดกลายเป็นวัดร้าง จนถึงสมัยพระนางจามเทวี จึงโปรดให้มีการฟื้นฟูบูรณะวัดอีกครั้ง พร้อมตั้งชื่อ “วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง” หรือ “วัดสันป่ายางหลวง” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพโดยรอบที่มีต้นยางขึ้นหนาทึบ ความโดดเด่นเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุด คือ งานแกะสลักปูนปั้นที่ถ่ายทอดออกมาเป็นแบบล้านนาสมัยใหม่ รวมถึงพระวิหารพระเขียวโขง ซึ่งประดิษฐานพระพุทธอัญญรัตนมหานาทีศรีหริภุญชัย หรือพระเขียวโขง พระพุทธรูปแกะสลักจากหินแม่น้ำโขง วัดตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันป่ายางหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

You May Also Like