Search
Close this search box.

วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) เชียงใหม่

ความวิจิตรของโบราณสถานล้านนา
โบราณสถานล้านนาอายุกว่าศตวรรษ “วัดต้นเกว๋น” หรือ วัดอินทราวาส อารามเก่าแก่แห่งเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดโบราณไม่มีพระจำพรรษา แต่ทว่าเป็นโบราณสถานที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คงความวิจิตรเหนือกาลเวลาได้อย่างน่าชื่นชม สันนิษฐานว่าวัดสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2399-2412 ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าเมืองคนที่ 6 เป็นเจ้าหลวงปกครองนครเชียงใหม่ โดยชื่อวัดมาจาก ต้นมะเกว๋น ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งสายพันธุ์เดียวกับตะขบป่า แต่เรียกตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ในสมัยก่อน ส่วนการเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมานั้น มาจากชื่อของ เจ้าอาวาสที่สร้างวัดผสมกับคำว่า เจ้าอาวาส (อินทร์ + อาวาส) ความสำคัญของวัดในอดีต เคยเป็นสถานที่พักกระบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นระหว่างเส้นทางก่อนขบวนเคลื่อนไปสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากยุคก่อนการเดินทางยังต้องใช้เวลานาน และการคมนาคมยังไม่สะดวก กระบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จึงต้องหยุดพักนำไปประดิษฐานที่ศาลาจตุรมุข และถือโอกาสให้ชาวบ้านในละแวกนี้ได้สักการะ การเดินทางมาวัดแห่งนี้ นอกจากได้ชมสถาปัตยกรรมล้านนาดั้งเดิมหาชมได้ยากแล้ว (เช่น มณฑปจตุรมุขแบบพื้นเมืองล้านนา) วัดยังเต็มไปด้วยความสงบ ร่มรื่น ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยววุ่นวาย เนื่องจากต้องตั้งใจเดินทางมาจริงๆ

โดยความงดงามของวัดต้นเกว๋น ถูกใช้ถ่ายทำละครย้อนยุคอยู่บ่อยครั้ง และวิหารของวัด (สร้างไว้ในปี 2401) ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบหอคำหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในตัวเมืองอีกด้วย โดยภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นแวะเวียนมาสักการะอยู่เสมอ

วัดตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

You May Also Like