Search
Close this search box.

เดินหน้าผลักดัน ทะเลอันดามัน สู่การเป็นมรดกโลก

เตรียมการเสนอให้พื้นที่อนุรักษ์ในอันดามันเป็นมรดกโลก

ข่าวดีที่รอคอย! รัฐบาลเตรียมผลักดัน “พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามัน” ของไทย บรรจุในบัญชีเบื้องต้นเพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม

การประชุมเรื่องการพิจารณาและเห็นชอบองค์ประกอบและท่าทีของไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งประเทศไทยเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกวาระปี พ.ศ. 2562-2566 โดยหนึ่งในสาระสำคัญ คือ การเห็นชอบให้นำเสนอ “พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน” บรรจุไปในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางบก ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวอยู่ในขอบเขต 3 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่าใช้เวลาเตรียมการอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเสนอขึ้นเป็นมรดกโลกต่อไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย พร้อมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สำคัญของประเทศชาติ

ทั้งนี้ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งสำรวจการถือครองที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ได้ข้อยุติตามกฎหมายอย่างถูกต้องโดยเร็ว พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญ เรื่องการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และการขึ้นทะเบียน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกอีกด้วย

You May Also Like