Search
Close this search box.

รฟท.จัดขบวนรถไฟลอยน้ำ กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย
รฟท. จัดขบวนรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย “กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ” 
ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำ และทิวป่าเขียวขจีสองข้างทาง แบบไปเช้าเย็นกลับ ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 สามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63

โดยรถไฟลอยน้ำไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เที่ยวแรก จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะมีช่วงการให้บริการ ดังนี้
– วันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563 
– วันที่ 6, 12, 13, 19, 20 ธันวาคม 2563 
– วันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 มกราคม 2564 รวมจำนวน 19 วัน ตารางเวลาเดินรถ “เที่ยวไป” ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07:10 น. จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ ได้แก่ 
– สามเสน 
– บางซื่อ 
– บางเขน 
– หลักสี่ 
– ดอนเมือง 
– รังสิต 
– อยุธยา 
– สระบุรี 
– แก่งคอย 
– แก่งเสือเต้น
มาจนถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน ซึ่งมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับความงดงามของเขื่อนฯ ประมาณ 30 นาที และเดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง ที่จะมีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที

และขบวนรถไฟจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11:42 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น
– รับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น 
– เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง 
– การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP 
– นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ 
– ไปสักการะพระใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
– เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

โดยขบวนรถไฟ “เที่ยวกลับ” ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15:30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18:50 น. การรถไฟฯ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ ส่วนค่าโดยสารเด็ก และผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี้
1.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม) 
– กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ
– สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ 
– แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ
– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

2.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ) 
– กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ
– สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท
– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว นอกจากนี้ ยังให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป – กลับ ดังนี้

1.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) 
– จำนวน 2 ตู้ 
– เดินทางได้ จำนวน 110 คน 
– ราคา 51,400 บาท 

2.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน) 
– จำนวน 1 ตู้ 
– เดินทางได้ จำนวน 20 คน 
– ราคา 34,000 บาท 

3.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น) 
– จำนวน 1 ตู้ 
– เดินทางได้ จำนวน 30 คน 
– ราคา 34,000 บาท 

4.รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย 
ตู้ VIP
– เดินทางได้ 8 คน
รถประชุม
– เดินทางได้ 30 คน
รถประชุมและสันทนาการ
– เดินทางได้ 30 คน 
ในราคาคันละ 40,000 บาท ทั้งนี้ การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนวันเดินทาง 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ FB : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

You May Also Like