Search
Close this search box.

จาการ์ตา วางแผนสร้างเลนจักรยานเพิ่ม 578 กม.

ผู้ว่าฯจาการ์ตา ผลักดันเลนจักรยานทั่วเมืองหลวง

ทางการจาการ์ตา ประกาศแผนการสร้างเครือข่ายเลนจักรยานระยะทาง 578.8 กม. ทั่วเมืองหลวง
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โครงการใหญ่ที่ทางการจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศออกมา คือ แผนสร้างเครือข่ายเลนจักรยาน รวมระยะทาง 578.8 กิโลเมตร ทั่วเมืองหลวง

นายอานีส บาสเวดาน ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา กล่าวในการร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันจักรยานโลกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าทางการขอให้คณะกรรมการบริหารอาคารสูง จัดสรรที่จอดรถจักรยานอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยให้นักปั่นจักรยานมีที่จอด และสามารถใช้เดินทางไปทำงานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้นักปั่นจักรยานปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

จนถึงตอนนี้ จาการ์ตาได้สร้างระบบเลนจักรยานยาว 63 กิโลเมตร และวางแผนที่จะเพิ่มเป็น 170 กิโลเมตร ในปลายปีนี้ โดยเมืองหลวงของินโดนีเซียยังเป็นเมืองแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชนะรางวัลการขนส่งที่ยั่งยืนประจำปี 2021 (STA – Sustainable Transport Award) เมื่อปีที่แล้ว และยังได้รับรางวัล STA กิตติมศักดิ์สำหรับความพยายามในการพัฒนาเครือข่ายรถบัสโดยสารในเมือง

You May Also Like