Search
Close this search box.

Photo Story: บองโกภูเขาตัวน้อย สมาชิกใหม่ สวนสัตว์กรุงวอร์ซอว์

ชมความน่ารักของ ลูกบองโกภูเขา สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
Photo Story: บองโกภูเขาตัวน้อย สมาชิกใหม่ สวนสัตว์กรุงวอร์ซอว์ 
บองโกภูเขา (Mountain Bongo) สัตว์กินพืชใกล้สูญพันธุ์ (critically endangered) วงศ์เดียวกับแอนทีโลป เป็นสัตว์ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

นับเป็นข่าวดีที่สวนสัตว์ในกรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์ เพิ่งต้อนรับสมาชิกใหม่ของสัตว์หายากชนิดนี้ โดยบองโกตัวน้อยที่ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ อายุเพียงสองสัปดาห์ ซึ่งยังต้องมีแม่ของมันยืนเคียงอยู่ไม่ห่างกาย สำหรับ “บองโกภูเขา” นับเป็นละมั่งป่าแอฟริกันสายพันธุ์หนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่ เอกลักษณ์เด่นของมัน คือ ขนสีน้ำตาลแดงที่มีแถบสีขาวพาดลงไปกลางลำตัว ปัจจุบันในป่าธรรมชาติพบพวกมันได้ตามป่าดิบที่ราบสูงในประเทศเคนยา เพียงหลักร้อยตัวเท่านั้น โดยสาเหตุที่ประชากรบองโกภูเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาจากทั้งการถูกล่า โรคระบาด รวมถึงการขยายพื้นที่ทำกินของมนุษย์ ทำให้แนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าสายพันธุ์นี้ วิธีหนึ่งจำเป็นต้องเพาะพันธุ์โดยมนุษย์แล้วค่อยนำปล่อยกลับคืนไปสู่ผืนป่า

เครดิตภาพ: สำนักข่าวซินหัวไทย

You May Also Like