Search
Close this search box.

วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ชวนเที่ยวเส้นทางชุมชนวิถีคนเมืองน่าน

ชวนเที่ยวน่าน เมืองมากเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน พร้อมเตรียมงานใหญ่ต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้
“น่าน” จังหวัดที่กำลังมาแรงเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งเมืองมากเสน่ห์ทางภาคเหนือแห่งนี้ร่ำรวยด้วยศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในภูมิภาคและชุมชนให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (C-POT) ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน คนรุ่นใหม่ให้นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม และเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา กับ 30 สถานที่และชุมชนจากเส้นทางเหนือล่องใต้ในจังหวัดน่าน กิจกรรมเที่ยวสำรวจเส้นทางนี้ นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประธานได้เปิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน ด้วยคณะผู้ร่วมการเดินทางทั้งศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ คุณจีระนันท์ ประเสริฐกุล ที่นำคณะช่างภาพมืออาชีพจากกลุ่มสห+ภาพ พร้อมหน่วยงานราชการและเครือข่ายท้องถิ่น สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น ช่างภาพท้องถิ่น บล็อกเกอร์ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

ออกเดินทางจากสำนักงานวัฒนธรรมน่าน สู่จุดหมายแรกเส้นทางสายเหนือ ได้แก่ บ้านสะกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านสกาด รับชมการแสดงท้องถิ่น ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน พร้อมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากนั้นจึงเดินทางสู่ที่หมายถัดไปของแต่ละชุมชน เช่น ดอยซิลเวอร์ วัดภูเก็ต วัดร้องแง พญาแก้ว เป็นต้น  วันที่ 10 พ.ย. 63 คณะเดินทางไปยังพื้นที่ชุมชนวัดหนองแดง พื้นที่อำเภอเชียงกลาง รวมถึงวัดหนองบัว ไทลื้อบ้านดอนมูล หอศิลป์ริมน่าน ในวันที่ 11 พ.ย. เที่ยวชมในขตเมืองที่วัดพระธาตุเขาน้อย หออัตลักษณ์นครน่าน ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบ้านใหม่พัฒนา วัดภูมินทร์ เป็นต้น กระทั่งสิ้นสุดกิจกรรม
เส้นทางสายน่านใต้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน กว่า 10 สถานที่ เช่น วัดนาเตา เสาดินนาน้อย ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนไชย ชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำมวบ อำเภอเวียงสา เป็นต้น พร้อมพาคณะต่างพื้นที่เข้าเก็บเส้นทางในแต่ละสถานที่ที่ถูกเลือกอีกครั้งในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่านในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมด 30 สถานที่ ทั้งนี้ นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่นำเสนอสู่สาธารณะ ด้วยพื้นเพเมืองน่านมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเพณีและวิถีชีวิต จึงก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของความหลากหลายทางวัฒนรรมของชาติพันธุ์ในแต่ละชุมชน ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีและภูมิปัญญานี้สามารถนำมาต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนอกเหนือจากอาชีพหลักของชาวบ้านได้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดต้องการส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดให้ประจักษ์สู่สายตาของนักท่องเที่ยวพร้อมต่อยอดการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนและพัฒนาศักยภาพให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดต่อไป ภายหลังจากนี้จะมีงานแถลงข่าวโครงการอีกครั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ก่อนปิดท้ายด้วยงานเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่านสุดยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเป็นการจัดทำนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวเส้นทางท่องเที่ยวสายเหนือจรดใต้โดยฝีมือช่างภาพสห+ภาพชั้นนำของประเทศผู้เป็นหนึ่งในคณะร่วมเดินทาง รวมทั้งการจำลองวิถีชีวิตอันโดดเด่นของชุมชนคุณธรรม และบูธแสดงสินค้าถึง 27 บูธ ที่ถูกคัดสรรมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายที่บริเวณข่วงเมือง กลางเมืองน่าน วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 

โดยผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการอัพเดทของกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook: เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน

You May Also Like