Search
Close this search box.

เปรูเตรียมสร้างเส้นทางเดินป่าแห่งใหม่สู่ “มาชู ปิกชู”

เส้นทางที่จะพาไปดื่มด่ำกับวัฒนธรรมและชุมชนชาวเปรูท้องถิ่นมากขึ้นกว่าเดิม
สภามาชูปิกชูอนุมัติงบประมาณเกือบ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงการใหม่เพื่อพัฒนาแหล่งมรดกโลก งบประมาณส่วนใหญ่จะทุ่มไปกับงานบำรุงรักษา เช่น การต่ออายุทางเท้า สร้างจุดชมวิวใหม่ ศูนย์ข้อมูลพื้นที่พักผ่อน รวมทั้งการระดมทุนปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะพืชและต้นไม้พื้นเมืองให้เติบโตไปตามทางเดิน ส่วนที่เหลือของงบประมาณจะใช้กับงานสร้างเส้นทางใหม่ไปยังมาชู ปิกชู หวังว่าเส้นทางจะช่วยลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวบนเส้นทางหลัก ได้แก่ Inca Trail, Lares Valley Track, Salkantay Trek และ Inca Jungle Trail หนึ่งในทางเดินใหม่ที่เรียกว่า Amazon Access Route ซึ่งจะเชื่อมต่อชุมชน Intihuatana กับพื้นที่ของ San Miguel, Inkarakay, Mandor, Puente Ruinas ไปจนถึงมาชู ปิกชู ส่วนทางเดินที่สองจะเชื่อมต่อ Choquellusca ซึ่งตั้งอยู่บนชายแดนกับ Piscacucho ในเขต Ollantaytambo กับ San Antonio de Torontoy

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมของภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

You May Also Like