Search
Close this search box.

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

ประกาศปิดให้บริการ ท่องเที่ยว-พักแรม ยาวถึงครึ่งปี

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวพักแรมบริเวณลานสน คืนเวลาให้ธรรมชาติฟื้นตัว ถึง 30 มิ.ย. 2566

เมื่อไม่นานมานี้มีหลายสำนักข่าวและเพจต่างๆ ได้รายงานถึงการปิดให้บริการ-พักแรมของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว นั้นเป็นเรื่องจริง ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวล่าสุด ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสน ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565–10 มกราคม 2566 นั้น

ล่าสุดได้มีการเผยแพร่ประกาศ นายศราวุฒิ มหธนาคม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้ลงนามออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ บริเวณลานสน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-30 มิถุนายน 2566 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อีกทั้งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ธรรมชาติบางส่วนเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ และขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไฟป่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว เป็นต้น จึงเป็นการถือโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวจากการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสน ประจำปีตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม–30 มิถุนายน 2566 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและน้ำตกภูสอยดาว ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้มาติดต่อราชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ https://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 0–2561–0777

ภาพ : Shutterstock

You May Also Like