Search
Close this search box.

ททท.เดินหน้า Phuket Sandbox เปิดเกาะ 1 ก.ค.64

ภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฉีดวัคซีนครบ-ผลตรวจโควิดเป็นลบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามแผน “Phuket Sandbox” ว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบข้อเสนอของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ “ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว และมีผลตรวจเป็นลบ” 

เดินทางเข้าประเทศไทยในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต โดยไม่มีการกักตัว และอยู่ในภูเก็ตเป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปพื้นที่อื่นๆได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2564 โดยถือเป็นภาระจำเป็นเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

ททท.ขอยืนยันแผนการเปิดเมือง Phuket Sandbox เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป และมุ่งมั่นในการผลักดันร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว ททท.จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป ให้แก่พันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการเตรียมการในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารจัดการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

You May Also Like