Search
Close this search box.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ FOOD FRUIT FOR FUN ตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารของภาคตะวันออก เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศของภาคตะวันออกเป็นที่ราบสลับกับภูเขา และมีชายฝั่งทะเลเรียบยาว เป็นภูมิภาคที่ “มีเขา มีเรา มีเล” คือมีภูเขา มีท้องทะเลที่สวยงาม และมีความสนุกจากประสบการณ์ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงการไปชิมอาหารและผลไม้พื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อที่ไม่เหมือนใคร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ทั้ง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งล้วนมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งวัตถุดิบด้านอาหารทะเล ผลไม้ พืชผลทางการเกษตร และมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  สามารถสร้างอาชีพและรายได้สู่ชาวประมงและเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดยโครงการนี้ได้นำกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการผลิต Content ประชาสัมพันธ์ให้คนหวนนึกถึงการเดินทางสู่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดการตัดสินใจเดินทางเข้ามายังภาคตะวันออกเพื่อซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวด้านอาหาร พร้อมทั้งเกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านอาหารให้ภาคตะวันออกเป็น Top of Mind ของนักท่องเที่ยว โดยจัดทำ Content  บอกเล่าความสนุกผ่านเรื่องราวของอาหารภาคตะวันออก นำเสนอ “9 เมนูอาหารถิ่นภาคตะวันออก” โดย เชฟบุ๊คบุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต Influencer Chef ชื่อดัง

  เชื่อมโยงสู่การสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก สื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการรับรู้ โดยมุ่งหวังช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออก และที่สำคัญมีการจัดทำเพลง “Food Fruit For Fun ตะวันออก” ด้วยแนวทาง Music Marketing เปรียบเสมือนนิราศสมัยใหม่ในจังหวะสนุกสนาน พาชิมอาหาร และผลไม้เด็ด ของภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด โดยได้ คุณนราธิป ปานแร่ โปรดิวเซอร์ชื่อดังมาเรียบเรียงให้ สนใจติดตามชมได้ทาง Facebook : เที่ยวตะวันออก

You May Also Like