Lonely Planet

Lonely Planet

ปี 2020 โลกร้อนที่สุด
report

ปี 2020 โลกร้อนที่สุด

เผยข้อมูล ปี 2020 โลกมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ปี 2020 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ไม่น่าจดจำสำหรับคนทั่วโลกจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การท่องเที่ยวข้ามประเทศนั้นแทบเป็นศูนย์หลังเดือนมีนาคม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
แต่ข่าวร้ายประจำปี 2020 ยังแถมท้ายมาซ้ำอีกเรื่อง เมื่อหน่วยงาน Copernicus Climate Change Service ประจำสหภาพยุโรปซึ่งติดตามแนวโน้มสภาพภูมิอากาศโลกได้เปิดเผยว่า ปี 2020 ที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆนั้น ยังเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิร้อนที่สุดเท่ากับปี 2016 นั่นจึงหมายความว่า ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาทศวรรษที่โลกร้อนที่สุดอีกด้วย สอดคล้องกับข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่า ปี 2020 จะเป็นปีที่โลกร้อนที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมา
Copernicus Climate Change Service เผยว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมา พบการบันทึกการละลายของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ที่มากกว่าปกติ ระดับน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกหดตัวเกือบเป็นประวัติการณ์ ไฟป่าที่ขยายวงไปทั่วเขตไซบีเรีย และอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในดินแดนอันหนาวเหน็บอย่างแอนตาร์กติกา

นักวิทยาศาสตร์จาก Copernicus Climate Change Service กล่าวว่า “ตราบใดที่มนุษย์ไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสถานการณ์โลกร้อน ก็อาจมีการทำลายสถิติต่อไปเรื่อยๆ”
อนึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 1.5 องศาเซลเซียส มิเช่นนั้นจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศ และก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
Tags: