Lonely Planet

Lonely Planet

นักวิจัยชี้ มลพิษทางเสียงมีผลต่อชีวิตในท้องทะเล
report

นักวิจัยชี้ มลพิษทางเสียงมีผลต่อชีวิตในท้องทะเล

มนุษย์ - ตัวการสร้างมลพิษทางเสียงให้โลกใต้สมุทร

เมื่อเปรียบเทียบกับเสียงอึกทึกวุ่นวายในเมืองใหญ่ หรือชุมชนที่มนุษย์อาศัยอยู่ ผืนน้ำกว้างใหญ่แห่งโลกใต้สมุทร น่าจะเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีเสียงใดไปรบกวน แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อบทความซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ชื่อ“ Soundscape of the Anthropocene Ocean” เผยให้เห็นถึงผลกระทบที่ชี้ชัดว่า มลพิษทางเสียงอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรได้เช่นเดียวกับมลพิษประเภทอื่น โดยตัวการหลักของมลพิษทางเสียงในทะเล คือกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นั่นเอง

ผู้เขียนบทความหลักอย่าง Carlos M. Duarte ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Saudi Arabia’s King Abdullah University of Science and Technology กล่าวว่า รายงานฉบับนี้จะไม่เพียงแต่เปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรผ่านมลภาวะทางเสียง แต่ยังนำหัวข้อนี้ไปสู่การแก้ไขปัญหาของผู้กำหนดนโยบายต่างๆได้

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยรวบรวมเอกสารทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 10,000 ฉบับเกี่ยวกับเสียงทางทะเลและผลกระทบที่มีต่อสัตว์ พบหลักฐานจำนวนไม่น้อยว่าเสียงจากมนุษย์ หรือเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ สามารถส่งผลเสียต่อสัตว์ทะเล และระบบนิเวศของพวกมัน โดยสามารถมีผลลบต่อพฤติกรรม สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และในกรณีที่รุนแรงก็อาจทำให้มันตายได้ด้วย
ดังนั้น มลพิษทางเสียงใต้ทะเลย่อมส่งผลเสียต่อสัตว์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าซึ่งมีเสียงรบกวนความถี่ต่ำเพิ่มขึ้นประมาณ 32 เท่า หรือแม้แต่การจราจรทางบกบนโครงสร้างที่ติดทะเล เช่น สะพาน หรือสนามบินชายฝั่ง ก็สามารถสร้างเสียงรบกวนต่อเนื่องในระดับต่ำที่สามารถทะลุผ่านใต้น้ำได้ รวมถึงการขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การประมงผิดกฎหมายที่ใช้ระเบิด ฯลฯ ทำให้สัตว์ทะเลหนีห่างไปจากแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งอาหารที่สำคัญ

เมื่อมีเสียงดังมากเกินไป สัตว์ทะเลจะออกจากพื้นที่เหล่านั้นไปยังพื้นที่ที่เงียบกว่า ทำให้ที่อยู่อาศัยอย่างสงบของสัตว์ทะเลเริ่มหดหายไป สัตว์ทะเลต้องออกห่างจากแหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ การสืบพันธุ์ลดลง การล่าเหยื่อลดลง ซึ่งล้วนส่งผลต่อจำนวนประชากร และความหลากหลายทางชีวภาพ
นั่นจึงไม่น่าแปลกใจนักว่า การสำรวจสิ่งมีชีวิตในทะเลในปี 2020 ที่ผ่านมา เมื่อประชากรมนุษย์เผชิญปัญหาจากโควิด-19 และจำกัดกิจกรรมมลพิษทางเสียงลง เราจึงเริ่มเห็นสิ่งมีชีวิตในทะเลกลับคืนมา สัตว์ทะเลขนาดใหญ่บางชนิดก็ปรากฏให้เห็นใกล้ฝั่งซึ่งจริงๆแล้วก็คืออาณาเขตของมันมาช้านาน

ส่วนสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ อธิบายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านของการขนส่งทางทะเล และการก่อสร้างในปัจจุบัน ที่จะสามารถลดปริมาณมลพิษเสียงใต้ทะเลได้ รวมถึงกฎระเบียบที่จำเป็นต้องมีนโยบายกำหนดให้มีการลดปัญหาเสียงที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“ในเมื่อเรามีนโยบายกำหนดมาตรฐานเสียงสำหรับรถยนต์และการสัญจรทางบก ทำไมเราจึงไม่ควรมีข้อกำหนดของเสียงทางทะเล” ทีมนักวิจัยฝากเป็นคำถาม

บทความเรียบเรียงใหม่ อ้างอิงจาก https://time.com/5936110/underwater-noise-pollution-report
Tags: