Search
Close this search box.

กรุงโรมเตรียมมาตรการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นทะลักที่นำ้พุเทรวี

นโยบายเพื่อรักษาน้ำพุเก่าแก่ไว้ให้ชื่นชมไปนานๆ
กรุงโรมกำลังพิจารณาใช้นโยบายใหม่เพื่อจัดการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมน้ำพุเทรวี หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง 

น้ำพุเทรวีอันเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 เป็นน้ำพุบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรมและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยจำนวนผู้เยี่ยมชมมากกว่า 20 ล้านคนต่อปี ลองจินตนาการถึงผู้คนจำนวนมหาศาลที่มุ่งหน้าไปชม ยืนอธิษฐาน แล้วขว้างเหรียญลงในน้ำพุแห่งนี้พร้อมกันในหนึ่งวันดูว่าจะหนาแน่นขนาดไหน ปัญหาหลักคือ น้ำพุนั้นหันหน้าเข้าหา Piazza di Trevi ที่ค่อนข้างคับแคบ เมื่อต้องเผชิญกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเยี่ยมชมในแต่ละวัน ไม่เพียง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาต่อการจราจรแล้ว ยังสร้างความเสียหายให้กับน้ำพุด้วย กรุงโรมมีข้อเสนอใหม่เพื่อควบคุมการเข้าถึงจัตุรัส ซึ่งจะมีการหารือกันเร็ว ๆ นี้ หนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจคือ การสร้างกำแพงป้องกันรอบ ๆ น้ำพุเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวที่ขึ้นนั่งบนหินอ่อนหรือกระโดดลงไปในน้ำ รวมถึงการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวโดยตำรวจที่ประจำการอยู่ที่ถนนทั้งห้าเส้นที่มุ่งหน้าไปสู่น้ำพุ วัตถุประสงค์คือ เพื่อรับประกันความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของพื้นที่อันจำกัด และการป้องกันการโจรกรรม รวมถึงการหยุดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมายที่ด้านหน้าน้ำพุ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการรักษาน้ำพุเทรวีให้ยังคงงดงามต่อไปในอนาคต

You May Also Like