Search
Close this search box.

10 ประเทศปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก 2020

ตามรายงานของ Insurly ประจำปี 2020
ไม่ใช่แค่ความสวยงามของเทือกเขาอัลไพน์ ทะเลสาบใสราวคริสตัล และระบบขนส่งที่เป็นเลิศเท่านั้น ที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะล่าสุดนี้สวิตเซอร์แลนด์ยังได้รับตำแหน่งเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกอีกด้วย ตามรายงานของบริษัทประกันภัยสัญชาติฝรั่งเศส ที่มีชื่อว่า Insurly ในปี 2020 นี้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดอันดับนั้น ได้แก่ อัตราอาชญากรรม, ความปลอดภัยบนถนน, การก่อการร้าย, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงคุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ นอกจากนั้นยังพิจารณาควบคู่กับคุณภาพอากาศและความเสี่ยงของโรคระบาด โดยสวิตเซอร์แลนด์ได้คะแนนสูงสุด 90 คะแนน จาก 100 ในทุกหมวดหลัก อันดับสองตามมาด้วยสิงคโปร์ ส่วนถัดมานั้นล้วนเป็นประเทศในแถบยุโรป ได้แก่ (ที่สาม), ลักเซมเบิร์ก (ที่สี่), ไซปรัส (ที่ห้า), ไอซ์แลนด์ (ที่หก), เดนมาร์ก (ที่เจ็ด), เดนมาร์ก (ที่เจ็ด), โปรตุเกส (แปด) และฟินแลนด์ (ที่เก้า) แล้วปิดท้ายที่สิบด้วยประเทศจากเอเชีย คือ ญี่ปุ่น

ประเทศใหญ่อย่างสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาเข้ามาอยู่ที่อันดับ 29, 31 และ 44 ตามลำดับ
ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับ 136 ในอีกด้านหนึ่งของรายการประเทศที่ได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างซูดานใต้, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และสาธารณรัฐอัฟริกากลาง ได้รับการประกาศให้เป็นประเทศที่อันตรายที่สุดของโลกสำหรับนักท่องเที่ยว

You May Also Like