Search
Close this search box.

พลังงานแสงอาทิตย์

กับการทำเกษตรแนวใหม่ของไทย
การทำการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับประเทศไทยของเรามาอย่างยาวนาน ประชากรของประเทศเราเกินกว่าครึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีความพยายามที่จะพัฒนาการทำการเกษตรให้มีผลผลิตที่ดีกว่าเดิม และก็ยังความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีก็จำเป็นที่จะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งเทคโนโลยีทางการเกษตรก็มีอยู่มากมายหลายชนิดเช่นกัน แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตร ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ไปดูกันได้เลย พลังงานแสงอาทิตย์กับการเกษตร อย่างที่หลายคนทราบกันอยู่แล้วว่าเราสามารถนำแสงแดดที่มาจากดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยผ่านอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางอย่างแผงโซลาร์เซลล์นั่นเอง ซึ่งตัวโซลาร์เซลล์นี้เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น เหมาะแก่การติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในระดับครัวเรือนและภาคการเกษตร โดยเฉพาะการเกษตรที่มีที่ดิน หรือที่นาเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่สะดวกที่จะติดต่อขอเสาไฟจากการไฟฟ้า โซลาร์เซลล์จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ในอดีตสมัยที่เริ่มมีการพัฒนานำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ การติดตั้งโซลาร์เซลล์จึงดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัว ต้องใช้เงินจำนวนมากในการติดตั้ง แถมยังดูใช้งานได้ในปริมาณที่จำกัด แต่ในช่วงเวลาต่อมา พัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อย กลุ่มคน นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจในด้านนี้ก็ยังค้นคว้ากันอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนจากแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างโซลาร์เซลล์นั้นก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานที่ และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ที่สูงสุดของเกษตรกร          ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเกษตรกรที่มีความรู้ ความสามารถ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกแล้ว การนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากเช่นกัน เพราะจะทำให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เรียกได้ว่าทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคจะได้ประโยชน์กันทั้ง 2 ทาง โดยหนึ่งในเทคโนโลยีทางการเกษตรที่กำลังมาแรงมากในช่วงนี้ก็คือการนำเอาระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้กับงานเกษตรนั่นเอง เพราะการทำเกษตรนั้นเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้งานค่อนข้างมาก แต่ก็มีข้อจำกัดต่าง ๆ สูงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การทำการเกษตรมักจะอยู่ในชุมชนที่มีเกษตรกรและชาวบ้านอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แต่การนำเอาพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ๆ มาใช้ โดยเฉพาะพลังงานถ่านหินก็จะทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมตามมา ทำให้คนที่อยู่ในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแบบเต็ม ๆ เกิดเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ในชุมชน แต่ถ้าเรานำเอาเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์มาใช้แทนเชื้อเพลิงก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หายไป เพราะสิ่งที่เราได้จากโซลาร์เซลล์ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง ซึ่งมีข้อดีตรงที่เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แถมยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป ตราบใดที่ยังมีแสงแดดส่องมาอยู่พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะอยู่กับทุกคนตลอดไป ซึ่งจากข้อดีเหล่านี้ ในหลาย ๆ พื้นที่จึงเริ่มนำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตรมากขึ้น และหลายคนยังได้รู้อีกว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นประหยัดกว่าการใช้ไฟฟ้าแบบเดิมจริง ๆ ตัวอย่างของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 1.การนำเอาโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรกรรมในโรงเรือน โดยแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เป็นนโยบายของรัฐบาลจีน ที่มีความพยายามที่จะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของการใช้พลังงานรวม ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศ จึงทำให้เกิดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทางการจีนจึงมีนโยบายสนับสนุนการนำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งนโยบายนี้ก็คือการใช้พลังงานเพียง R เดียว โดย R ตัวนี้ย่อมาจาก Replace จะหมายถึงการทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินด้วยพลังงานอื่น ๆ ซึ่งในที่นี้ก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง กลยุทธ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิงถ่านหินนี้ เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดแบบเต็มรูปแบบ (Clean technology) และยังใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสุด ๆ อีกด้วย 2.การใช้โซลาร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงไฟส่องสว่างในพื้นที่การเกษตรที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เกษตรกรหลาย ๆ คนที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างไกลจากชุมชน เมื่อถึงเวลาที่ต้องคอยดูแลผลผลิต หรืออยู่ในช่วงที่ต้องเก็บเกี่ยวจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น บางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้า ทำให้การอยู่อาศัยอาจจะเกิดอันตรายได้ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการส่องสว่างจึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาติดตั้งไม่นานก็สามารถใช้งานได้จริง การดูแลรักษาก็ทำได้เองง่าย ๆ จึงมีเกษตรกรหลายคนนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 3.เครื่องปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการเพาะปลูกจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อให้ผลผลิตมีการเจริญเติบโต แต่การจะนำน้ำมาใช้นั้นก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ถ้ามีเครื่องปั๊มน้ำที่สามารถผันน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายก็คงจะทำให้สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเครื่องปั๊มน้ำสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ แต่เครื่องปั๊มน้ำก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน และยังใช้ไฟค่อนข้างเยอะอีกด้วย ถ้ามีเครื่องปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ที่ใช้เพียงแค่พลังงานแสงอาทิตย์ก็ทำงานได้คงจะทำให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นไม่น้อย 4.การทำฟาร์มเกษตรแบบอัจฉริยะ หรือ Smart Farm เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากเกษตรกรยุคใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ มีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ถ้ามีเจ้าของฟาร์มสามารถนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตัวเองได้ก็คงจะทำให้การทำงานง่ายขึ้น แถมยังเพิ่มโอกาสที่จะทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมอีกด้วย แต่ปัญหาก็คือถ้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปอาจจะทำได้ไม่สะดวกเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยในฟาร์ม การทำงานของคุณก็จะเป็นอิสระมากขึ้น เพราะการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นสามารถเลือกพื้นที่ได้ตามที่คุณต้องการ สะดวกต่อการใช้งาน ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ของคุณสามารถอยู่ในจุดที่ต้องการได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่และการใช้ไฟฟ้าแบบเดิม ๆ

         นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ในภาคเกษตรกรรมยังมีการนำเอาโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้อีกมากมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังมีการพัฒนากันอยู่ตลอดเวลาเพื่อทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนี้จะกลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าทางภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเห็นความสำคัญของการนำเอาพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดเหล่านี้มาใช้แทนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินกันมากขึ้น เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน แต่ต้องหวังให้หน่วยงานระดับสูงให้ความสำคัญอย่างจริงจัง สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านข้อมูลที่น่าสนใจของพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Siam Cells เว็บไซต์ ที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายไว้ให้คุณแล้ว

You May Also Like