Search
Close this search box.

อพท.ชวนสัมผัสมหัศจรรย์แห่ง “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

จัด “Grand Opening” ดึงเครือข่ายสร้างการรับรู้

อพท. เตรียมจัด Grand Opening เปิดตัว “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จัดงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ” 17-19 มี.ค. 66  เปิดเวทีทางวิชาการ พร้อมจัดโชว์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ณ ถนนนครนอก ย่านเมืองเก่าสงขลา

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เตรียมจัดกิจกรรม Grand Opening เปิดตัวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 บริเวณถนนนครนอกย่านเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษฯลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตลอดจนเป็นเวทีในการสร้างโอกาสการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้อันจะนำไปสู่การเพิ่มและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครอบคลุม 142 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 15 อำเภอ ของ 3 จังหวัด  ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา รวม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา ระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนคร หาดใหญ่ ควนเนียง บางกล่ำ จังหวัดพัทลุง รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง ปากพะยูน บางแก้ว เขาชัยสน ควนขนุน และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 2 อำเภอได้แก่อำเภอชะอวดและหัวไทร

“งานมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  Foods Talks Walks Arts ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. บริเวณถนนนครนอก ย่านเมืองเก่าสงขลา โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/DASTATHAILAND”

สำหรับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย

1. กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

2. กิจกรรม Workshop “สงขลาเข้าท่า” ณ ตรอกต้นหลิว

3. กิจกรรมเสวนา DASTA Talk “ล้อมวงคุย” ประเด็นการขับเคลื่อนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 9 หัวข้อ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น

4. กิจกรรม Exclusive Walking Tour “เดินทอดน่อง มองเมืองเก่า” ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า)

5. ชิมอาหารถิ่นและสัมผัสเสน่ห์งานฝีมือ ณ ถนนนครนอก (ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.)

6. การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงสร้างสรรค์ ณ ถนนนครนอก , โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น , ไททันโปรเจ็กต์สเปซ

7. นิทรรศการภาพถ่าย “วิถีลุ่มน้ำ วิถีสงขลา” ณ ชั้น 2 สงขลาสเตชั่น

8. นิทรรศการ “NORA SHADOW” ณ ไททันโปรเจ็กต์สเปซ

9. กิจกรรม “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ถนนนครนอก

10. กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิชาการ โดย สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา ณ ถนนนครนอก

อย่างไรก็ตามตลอดการจัดงาน อพท. คาดหวังให้ผู้เข้าชมจะได้รับทั้งข้อมูลทางวิชาการและได้ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

You May Also Like