Search
Close this search box.

วิกฤตช้างไทย ผลกระทบจาก โควิด-19

ช้างไทยกำลังต่อสู้กับความหิวโหย
ศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโครงการช้างอีกมากต้องหยุดให้บริการเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งไม่ใช่เพียงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของช้างเหล่านี้ แต่อาจลามไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

คุณเล็ก แสงเดือน ชัยเลิศ เจ้าของศูนย์บริบาลช้าง และผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า “เชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสาหัสจนอาจส่งผลให้โครงการช้างต่างๆต้องปิดตัวอย่างถาวร ซึ่งจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยว ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูช้าง” นอกจากนั้น ยังมีสัตว์กว่าสามพันชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์บริบาลช้างล้วนต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พิการทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งการออกมาขอความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นค่าอาหารและยา รวมทั้งยังมีช้างหลายเชือกที่ต้องการการดูแลและให้ยาอย่างต่อเนื่อง

ทางมูลนิธิได้ติดต่อไปยังโครงการช้างเกือบสามสิบแห่งที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยกันหาทางออก ซึ่งความช่วยเหลือเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะน้ำใจของทุกคนที่ช่วยกันบริจาค ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ทุกยอดล้วนต่อชีวิตให้กับสัตว์เหล่านี้ทั้งสิ้น โดยเงินบริจาคทุกบาทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และเงินบริจาคที่ศูนย์บริบาลช้างได้รับจะถูกนำไปช่วยเหลือค่ายอนุรักษ์และโครงการช้างอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ช่องทางการบริจาค

ผ่านเว็บไซต์ TRUNKS UP jointrunksup.org องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในการระดมทุน สามารถบริจาคได้มากถึงหนึ่งล้านสี่แสนบาท

ผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชีมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขบัญชี 407-2-33888-5 ธ. กสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่

ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
เลขที่บัญชี 508-6-05737-6 ธนาคารธนชาต สาขาตลาดวโรรส เชียงใหม่

เงินบริจาคของท่านจะสามารถช่วยเหลือ:
1,000 บาท เป็นค่าอาหารของช้าง 1 เชือกในหนึ่งวัน
700 บาท เป็นค่าอาหารของสุนัขหรือแมวหนึ่งสัปดาห์
350 บาท เป็นค่าอาหารของหมู วัว หรือควายหนึ่งสัปดาห์
300 บาท เป็นค่าอาหารของลิงหนึ่งสัปดาห์
200 บาท เป็นค่าอาหารของกระต่ายหนึ่งสัปดาห์

You May Also Like