Search
Close this search box.

โตเกียว โอลิมปิก เปิดให้ผู้เข้าชมต้องมีผลตรวจโควิด หรือฉีดวัคซีนแล้ว

มาตรการคุมเข้มโควิด ผู้ชมโอลิมปิกที่โตเกียว

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงประกาศเดินหน้าต่อไปสำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว โดยล่าสุดออกมาตรการสำหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ก่อนเข้าสู่สนาม หรือต้องแสดงผลการฉีดวัควีนให้ครบ

รายงานข่าวจาก The Japan News ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่โตเกียวจะถูกขอให้แสดงใบรับรองการทดสอบผลตรวจโควิดก่อนเข้าสถานที่แข่งขัน รวมถึงยังห้ามมิให้ผู้ชมรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม โดยคาดหวังว่ามาตรการที่เข้มงวดดังกล่าวจะป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อลงได้

รัฐบาลกลาง มหานครโตเกียว และคณะกรรมการจัดงานของ Tokyo Games วางแผนที่จะตัดสินในเดือนมิถุนายนนี้เกี่ยวกับจำนวนผู้ชมสูงสุดที่จะได้รับอนุญาตในสถานที่จัดงาน ทั้งสามฝ่ายจะดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามแผนร่างซึ่งผู้ชมจำนวนหนึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่จัดงาน โดยผุ้ชมทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบ PCR ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าชม หรือการทดสอบที่เทียบเท่า จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ชมการแข่งขันได้ หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วสามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนได้

สถานที่จัดแข่งขัน มีมาตรการสวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามกิน และดื่ม แผนดังกล่าวยังขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มในฐานะแฟนคลับนักกีฬาภายนอกสถานที่จัดงานโอลิมปิก และเรียกร้องให้มีการยกเลิกหรือลดขนาดกิจกรรมการชมในที่สาธารณะลง

นอกจากนี้ โอลิมปิกครั้งนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ รัฐบาลตัดสินใจไม่รับผู้ชมจากต่างประเทศ โดยจำนวนผู้ชมในประเทศที่อนุญาตยังอยู่ในการพิจาณาในเดือนมิถุนายนโดยอิงจากสถานการณ์การระบาดในขณะนั้น

You May Also Like