Search
Close this search box.

ญี่ปุ่นเตรียมหารือ วัคซีนพาสปอร์ต

ญี่ปุ่นเดินหน้าฉีดวัคซีน พร้อมมองแผนการใช้วัคซีนฟาสปอร์ต

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาออกใบรับรองในฤดูร้อนนี้ให้กับผู้รับวัคซีนเพื่อช่วยเหลือในการเดินทางไปต่างประเทศ แหล่งข่าวของรัฐบาลกล่าว

ด้วยจำนวนประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องการตรวจสอบบันทึกของการฉีดวัคซีนของนักเดินทาง ทำให้ “วัคซีนพาสปอร์ต” เป็นประเด็นที่จะถูกนำมาพิจารณา โดยเลขาธิการใหญ่ของคณะรัฐมนตรี นาย Katsunobu Kato กำลังเป็นหัวหน้าทีมเตรียมการซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข กำลังพิจารณาข้อมูลที่จะระบุในวัคซีนพาสปอร์ต เช่น วันที่ฉีดวัคซีน และผู้ผลิตวัคซีน เบื้องต้นวัคซีนพาสปอร์ตจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร และอาจเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต่อไป

หากรัฐบาลตัดสินใจที่จะออกใบรับรอง ก็จะเจรจากับประเทศอื่นๆ ว่าชาวญี่ปุ่นที่มีใบรับรองจะได้รับการยกเว้นจากการกักตัวหลังจากเข้าประเทศหรือไม่ และญี่ปุ่นจะปฏิบัติต่อผู้มาเยือนที่มีใบรับรองพาสปอร์ตวัคซีนนี้ ที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

อย่างไรก็ตาม เมื่อคำถามถึงความกังวลว่าในบางประเทศที่ออกใบรับรองดังกล่าวจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ นาย Kato กล่าวว่า “จะจัดให้มีการหารือเพิ่มเติม”

สำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศญี่ปุ่น มีอัตราเพิ่มขึ้น ล่าสุดในโตเกียวได้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ตลาดปลาเก่าย่าน Tsukiji  ในขณะที่บริษัทและมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เริ่มยื่นขออนุญาตดำเนินการฉีดวัคซีนในสถานที่โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้

ผู้ว่าการกรุงโตเกียว Yuriko Koike กล่าวกับว่า มหานครโตเกียวจะปรับปรุงการดำเนินงานของสถานที่ฉีดวัคซีน Tsukiji ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรณรงค์ให้วัคซีน แต่พื้นที่ว่างที่เคยเป็นเจ้าภาพตลาดปลาสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้น เนื่องจากจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่สำคัญสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปลายเดือนกรกฎาคม โตเกียวจึงมีกำหนดจะเปิดสถานที่ฉีดวัคซีนใหม่จำนวนมากที่สวนโยโยงิ

ที่มา: Japan Times

You May Also Like