สิงคโปร์เปิดโครงการ VTL

รับนักท่องเที่ยวไทยเข้าประเทศ ไม่ต้องกักตัว 14 ธ.ค. นี้

สิงคโปร์เดินหน้าโครงการ VTL กับประเทศไทยอย่างเต็มตัว เริ่ม 14 ธ.ค. นี้ ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย เข้าประเทศสิงคโปร์ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ
โดย Vaccinated Travel Lane (VTL) เป็นโครงการที่เปิดตัวครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม และเยอรมนีตามลำดับ โดยขยายความร่วมมือไปยัง 27 ประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยแล้วด้วย
ทั้งนี้ การเดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้โครงการ VTL ผู้เดินทางเพียงแสดงหลักฐาน

– การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส

– ผลทดสอบ Polymerase Chain Reaction (PCR) หรือผลตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 2 วัน ก่อนเดินทางไปสิงคโปร์

– ทดสอบ PCR เมื่อเดินทางมาถึงอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลการตรวจการติดเชื้อ
ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามเกณฑ์โครงการ VTL เพิ่มเติม : https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process
ภาพปก : Shutterstock

You May Also Like