Search
Close this search box.

Citadel – ป้อมอัมมานแห่งจอร์แดน

โบราณสถานบนเนินเขากลางเมืองอัมมาน
ภาพประกอบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของ shutterstock.com ที่อนุญาตใช้สำหรับเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ หรือแฟนเพจ The Passport เท่านั้น


Amman Citadel หรือ ป้อมแห่งอัมมาน ตั้งตระหง่านบนเนินเขาสูง 850 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในกรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในยุคสำริด มีวิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) อันเป็นสัญลักษณ์ และพระราชวังอุมัยยาด (Umayyad Palace) ด้วยสถานที่สำคัญมากมายที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกัน ป้อมปราการอัมมานจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนเมืองหลวงของจอร์แดน เดิมป้อมแห่งนี้ชื่อ Rabbath Ammon แปลว่าเมืองโบราณของชาว Ammon โดยชาวอัมโมนเป็นผู้อาศัยอยู่ในอาณาจักรนี้ในช่วงยุคเหล็ก ล้อมรอบด้วยกำแพงยาว 1,700 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งในช่วงยุคสำริดและยุคเหล็ก ตลอดจนยุคโรมัน ไบแซนไทน์ และอุมัยยาด  มีอะไรให้ดูมากมาย แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของ Citadel คือ Temple of Hercules และ Ummayad Palace เสายืนขนาดยักษ์สองต้นเป็นซากของวิหารเฮอร์คิวลิสเชื่อมต่อกับฟอรัม (ใจกลางเมือง) อารามสร้างขึ้นในสมัยของจักรพรรดิแห่งโรมัน มาร์คัส ออเรลิอุส (ค.ศ. 161–80) ซากที่เห็นได้ชัดมีเพียงชิ้นส่วนของแท่นและเสา ซึ่งมองเห็นได้จากรอบๆเมือง นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ของมือแกะสลักหินขนาดมหึมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่ประดับประดาวิหารในยุครุ่งเรือง บริเวณใกล้เคียงเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลของย่านใจกลางเมืองอัมมานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ อาคารประวัติศาสตร์อีกจุด คือ พระราชวัง Umayyad ด้านหลังมีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีขนาดเล็ก เชื่อกันว่าเป็นผลงานของชาวอาหรับ และมีอายุตั้งแต่ประมาณคริสตศักราช 720 พระราชวังแห่งนี้เป็นอาคารของราชวงศ์ แต่สันนิษฐานว่ามีอายุการใช้งานสั้น เพราะพังทลายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 749 และไม่เคยสร้างขึ้นมาใหม่ ใกล้ๆกันยังมี มหาวิหารไบแซนไทน์ขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่เสียหายจากแผ่นดินไหว สำหรับการเดินทางไปชม มีสำนักงานขายตั๋วเข้าชม Amman Citadel บนถนนที่นำไปสู่ทางเข้าของ Citadel พร้อมมัคคุเทศก์ที่พูดได้หลายภาษา (ราคาไม่เกิน 15 JD ต่อชั่วโมง) ถนนที่เข้าถึง Citadel เพียงสายเดียว คือ Al Malek Ali Bin Al Hussein St. จ้างแท็กซี่เพื่อเดินทางขึ้นไปได้


You May Also Like