Lonely Planet

Lonely Planet

Photo Story: สีสันของเทศกาล Busójárás ฮังการี (2021)
europe

Photo Story: สีสันของเทศกาล Busójárás ฮังการี (2021)

เทศกาลที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ฯ ของฮังการี

Busójárás หรือ บูซอเจเรส เป็นภาษาฮังการี นี่คือการเฉลิมฉลองประจำปีของชาว Šokci ที่อาศัยอยู่ในเมือง Mohács ของประเทศฮังการี ที่อยู่บริเวณพรมแดนโครเอเชีย เทศกาลจัดขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลจัดขึ้นวันก่อนวันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรตด้วย
การเฉลิมฉลองประกอบด้วย Busós (ผู้คนสวมหน้ากากแบบดั้งเดิม) การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ขบวนพาเหรด และการเต้นรำ เทศกาล Busójárás ใช้เวลา 6 วัน โดยปกติจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-16 ก.พ. 2021 ที่ผ่านมา (บรรยากาศตามภาพในบทความนี้)

ซึ่งปีนี้เป็นเพียงการแต่งกายมารวมตัวกันกลุ่มเล็กๆ งดเทศกาลใหญ่ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 (ถ้าหากเป็นช่วงสถานการณ์ปกติ จะเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้คนออกมาเฉลิมฉลองกันเต็มจัตุรัสกลางเมือง)
สำหรับตำนานเทศกาลนี้ ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยออตโตมัน ผู้คนจากเมือง Mohács หนีออกจากเมือง ไปหลบซ่อนตัวอาศัยอยู่ตามหนองน้ำ ซ่อนตัวในป่า ด้วยความหวาดกลัวกองกำลังของชาวเติร์ก จนกระทั่งคืนหนึ่ง มีชายชราปรากฏตัวขึ้นไม่ทราบว่าจากที่ใด มากล่าวปลุกใจ พร้อมให้ชาวบ้านกลับไปยังเมือง เตรียมการต่อสู้ เตรียมอาวุธ พร้อมแกะสลักหน้ากากให้มีความน่ากลัว พร้อมทั้งส่งเสียงดังในยามค่ำคืน เป็นผลทำให้กองทัพทหารเติร์กหวาดกลัวคิดว่ามีปีศาจมาโจมตี และล่าถอยไปในที่สุด
นอกจากในฮังการีแล้ว ก็ปรากฏเทศกาลนี้ในบางประเทศ เช่น โครเอเชีย เซอร์เบีย สโลวีเนีย และจากโปแลนด์ โดยงานเฉลิมฉลองตามประเพณีนี้ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี 2009
Tags: