Lonely Planet

Lonely Planet

สุสานจักรพรรดิองค์แรกของโรมัน สุสานใหญ่ที่สุดในกรุงโรม
europe

สุสานจักรพรรดิองค์แรกของโรมัน สุสานใหญ่ที่สุดในกรุงโรม

การกลับมาเปิดให้ชมอีกครั้ง หลังการบูรณะกว่าทศวรรษ

Mausoleum of Augustus สุสานขนาดใหญ่ ที่อุทิศให้กับจักรพรรดิเอากุสตุส (Augustus) หรือที่รู้จักกันในนาม Octavian จักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิโรมัน เมื่อ 28 ปีก่อนคริสตกาล ผู้กุมบังเหียนอำนาจในโรมหลังจาก จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) ถูกลอบสังหาร

จักรพรรดิเอากุสตุสได้เปลี่ยนสาธารณรัฐโรมันให้เป็นจักรวรรดิโรมัน และสั่งให้ก่อสร้างอาคารแห่งนี้มากว่าสามสิบปีก่อนที่สิ้นพระชนม์ในคริสตศักราช 14 และถูกฝังไว้ที่สุสานพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์ยูลิอุส-เกลาดิอุส (Julio-Claudians)
Mausoleum of Augustus  เป็นสุสานทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในหลุมฝังศพใหญ่ที่สุดในกรุงโรม รวมถึงในโลกยุคโบราณ นักโบราณคดีค่อนข้างแน่ใจว่า เป็นสุสานจริง จากการสร้างไว้อย่างงดงามด้วยหินอ่อนสีขาว โดยมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของจักรพรรดิตระหง่านอยู่ด้านบนสุด
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สุสานประวัติศาสตร์แห่งจักรพรรดิองค์แรก ไม่เหมือนกับแหล่งโบราณสถานของโรมันแห่งอื่นอย่างโคลอสเซียม หรือโรมันฟอรัม เพราะสุสานปิดไม่ให้เข้าชมเนื่องมาจากสภาพทรุดโทรมพังทลาย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทางการอิตาลีเริ่มต้นบูรณะในปี 2008 ด้วยทุนมากกว่า 20 ล้านยูโร รวมระยะเวลา 13 ปี เพราะไม่ใช่แค่สุสานที่ได้รับการบูรณะเท่านั้น แต่รวมถึงจัตุรัสซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานด้วย 
ส่วนแรกของกระบวนการบูรณะ คือ การขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี และพื้นที่ส่วนที่เหมาะสมในการบูรณะ ส่วนที่สอง คือ มุ่งเน้นไปที่การสร้างสุสานแห่งนี้ให้เหมาะกับการเปิดให้มีผู้เข้าชมได้ ซึ่งหมายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว

ภายหลังการบูรณะมายาวนาน 13 ปี ปีนี้ Mausoleum of Augustus พร้อมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้ว ในวันที่ 1 มีนาคม 2021 และให้เข้าชมฟรีไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2021 (ต้องจองล่วงหน้า) หลังจากนั้น เข้าชมฟรีเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม www.mausoleodiaugusto.it/en 
Tags: