Search
Close this search box.

พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ บิลเบา (Guggenheim Museum Bilbao)

แหล่งศิลปะอันเฉิดฉายในสเปน
สีแวววาวแบบไทเทเนียมที่ส่องแสงระยิบระยับของพิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ แห่งเมืองบิลเบา (Guggenheim Museum Bilbao) นับว่าเป็นอาคารโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของสเปน 

สถานที่แห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี 1997 ถือว่าเป็นมากกว่าแค่พิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยว รวมงานศิลปะสมัยใหม่ และศิลปะร่วมสมัย แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยยกระดับเมืองบิลเบาให้พ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังอุตสาหกรรม และก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ด้วยความภาคภูมิใจ และด้วยความรู้สึกที่สามารถจุดประกายแรงบันดาลใจของเมือง ไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการพัฒนาเพิ่มเติม และวางรากฐานให้เมืองมีความมั่นคงในศิลปะและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สถาปนิกชาวแคนาดา Frank Gehry ได้แรงบันดาลใจในการใช้หลังคา หน้าผา แหลม รูปร่างของเรือ หอคอย มาผสมผสานกันจนเป็นงานสถาปัตยกรรมขนาดยักษ์ที่น่าตื่นตา เขาออกแบบพิพิธภัณฑ์โดยคำนึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นแหล่งรกร้างจากเขตอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตโกดังสินค้าเก่า และทรุดโทรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ Nervion เช่น อุตสาหกรรมการต่อเรือ และการประมง

ประวัติศาสตร์ของเมืองจึงสะท้อนไปในแนวความคิดของ Gehry สำหรับการมีส่วนร่วมกับวัสดุอุตสาหกรรม ผ่านกระเบื้องไททาเนียมที่หุ้มอาคารส่วนใหญ่ไว้ เข้าไปข้างในนั้นกว้างใหญ่อย่างตั้งใจ มีโซนเอเทรียมที่ราวกับอาสนวิหารมีความสูงมากกว่า 45 เมตร โดยมีแสงส่องผ่านกระจก มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่ชั้นล่าง รวมถึงรูปปั้นขนาดใหญ่เหมือนเขาวงกตของ Richard Serra ที่ทำจากเหล็กทนฝนและแดด เสาไฟ LED 9 คอลัมน์ของ Jenny Holzer ที่มีข้อความปรากฏให้เห็นไปเรื่อยๆ

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมห้ามพลาดของผู้มาเยือนบิลเบา ดังนั้น การต่อคิวเข้าชมจากหน้างาน อาจเป็นเรื่องที่เสียวเลาพอสมควร แนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้าทางออนไลน์ไว้ก่อนดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติม www.guggenheim-bilbao.eus 

You May Also Like