Search
Close this search box.

ฮาลองเบย์ ตำนานมังกรที่ปกป้องเวียดนาม

เรื่องเล่าขานของมังกรเหนืออ่าวมรดกโลก
“อ่าวฮาลอง” มรดกโลกสุดตระการตาของเวียดนามนั้น ก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งบนโลก ที่มีตำนานเรื่องเล่าให้เร้าใจ โดยเกาะแก่งในอ่าวแห่งนี้ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับมังกรใจดี มังกรตามความเชื่อของชาวเอเชียนั้นแตกต่างจากโลกตะวันตก เพราะเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความเป็นมงคล ซึ่งเรื่องเล่ากล่าวขานกันว่า มังกรใจดีตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนสรวงสรรค์เหนืออ่าวฮาลอง หากมีเหตุการณ์ใดที่มีผู้รุกรานจากทะเลมาสู่เวียดนาม พระเจ้าก็จะขอร้องให้มังกรสร้างปราการธรรมชาติขึ้นเพื่อปกป้องผู้คนเบื้องล่าง

มังกรตัวนั้นจึงโถมตัวเข้าใส่แผ่นดินริมฝั่ง ฟาดหางกวาดเอาก้อนหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายออกไปหลายทิศทาง เหมือนปราการทางธรรมชาติที่ปกปักรักษาเวียดนามจากศัตรูผู้รุกราน สถานที่ตามตำนานเล่าขาน คือ อ่าวฮาลองนั่นเอง ซึ่งความหมายในภาษาเวียดนามแปลว่า ที่ซึ่งมังกรลงทะเล แน่นอนว่าหากอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือธรณีวิทยา ความอลังการตระการตาทางภูมิศาสตร์อ่าวแห่งนี้ เกิดจากกาลเวลาของกระแสลม กระแสคลื่นที่กัดกร่อนเกาะแก่งหินปูนจนเป็นรูปร่างประหลาดตานับพันเกาะในพื้นที่อ่าวอันกว้างใหญ่ ความเชื่อของชาวเวียดนาม มองว่ามังกรเป็นสัตว์มงคลคล้ายๆกับจีน วัฒนธรรมชาวเวียดนามเชื่อว่ามังกรนั้นทำหน้าที่ปกป้องผู้คน ทำให้เมื่อมองภาพถ่ายทางอากาศของอ่าวฮาลอง คนเวียดนามก็จินตนาการและมองว่า มันดูมีรูปร่างที่คล้ายมังกรอยู่เหมือนกัน เกาะแก่งต่างๆในอ่าวฮาลอง ไม่อนุญาตให้คนเข้าไปอยู่อาศัย เกาะจึงเป็นแหล่งที่อยู่ของนกนานาชนิด เช่น อินทรี ที่มีเหยื่อให้กินตลอดทั้งปีจากท้องทะเล นอกจากตำนานมังกรในอ่าวฮาลองแล้ว ยังมีตำนานอสุรกายงูใหญ่ในทะเลอีกเรื่อง เล่ากันว่ามีกะลาสีเรือชาวฝรั่งเศสเมื่อกว่าร้อยปีก่อนเคยเห็นงูใหญ่ในอ่าว ซึ่งแน่นอนว่า หากมันมีอสุรกายในทะเลจริงๆ ชาวเวียดนามก็เชื่อว่า มังกรจะปกป้องพวกเขาได้อยู่ดี การเดินทางไปอ่าวฮาลอง สะดวกที่สุด คือ จากเมืองหลวงฮานอย มีรถบัสโดยสาร ใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง หรือรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง
ด้วยความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ดังนั้นในตัวเมืองฮานอย ก็มีแพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ยวไปยังฮาลองเบย์ให้เลือกมากมาย 

You May Also Like