Search
Close this search box.

เที่ยวอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งฮ่องกง

เที่ยวหลังบ้านฮ่องกง ชมธรรมชาติน่าตื่นตะลึง
ภาพแรกๆที่นักท่องเที่ยวนึกถึง “ฮ่องกง” มักเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อาคารพาณิชย์ ตึกสูงระฟ้าเบียดเสียดกัน พร้อมสีสันแห่งความเป็นเมืองทันสมัย แต่ถ้าล่องเรือออกไปจากเกาะแห่งความทันสมัยจะรู้จักฮ่องกงในอีกมุมมอง ซึ่งย้อนไปเมื่อราว 140 ล้านปีก่อน เกาะฮ่องกงมาจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ทรงพลังหลายครั้ง ส่งผลให้ภูเขาหินที่น่าตื่นตะลึง ตามแนวชายฝั่งเขตไซกุง (Sai Kung)   พื้นที่ธรรมชาติสุดตระการตาในเขตไซกุง เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งฮ่องกง (Hong Kong UNESCO Global Geopark) ซึ่งทอดยาวไปทั่วตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หลายสิบแห่ง รวมทั้งหมู่บ้านชาวประมง และหมู่บ้านฮากกา (Hakka) ที่ถูกทิ้งร้าง  ในเขตหินภูเขาไฟไซกุง มีการก่อตัวของเถ้าและลาวา ซึ่งมีรูปร่างเป็นเสาแนวตั้ง มีแหล่งท่องเที่ยวสำรวจถ้ำ และภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านเส้นทางเดินป่าที่มีป้ายกำกับไว้อย่างดี รวมถึงการทัวร์ล่องเรือพร้อมไกด์ออกไปสำรวจพื้นที่ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจบนเกาะเล็กๆรอบชายฝั่ง  แม้ว่าอุทยานธรณีโลกฯ ให้ความรู้สึกดิบๆอยู่พอสมควร แต่ถ้าต้องการโลกอีกด้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองฮ่องกงดูบ้าง ที่นี่ก็มอบประสบการณ์ประทับใจได้แน่นอน ด้วยอุทยานกว้างใหญ่แผ่ไปทั่วแนวชายฝั่ง ลัดเลาะไปตามเส้นทาง MacLehose Trail ยอดนิยม ที่เหล่านักปีนเขาจะฟันฝ่าผ่านเสาภูเขาไฟที่บิดเป็นเกลียว โถงถ้ำริมทะเล และหินทรายสีชมพูและสีแดงคล้ายคลื่นระหว่างทางไปยังอ่าว Tai Long Wan ชายหาดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกง

You May Also Like